Η Diana Shipping ανακοίνωσε σύμβαση χρονοναύλωσης για το φορτηγό πλοίο «Medusa»

Η ναυτιλιακή εταιρεία Diana Shipping Inc. που ειδικεύεται στα φορτηγά πλοία μεταφοράς χύδην φορτίου, ανακοίνωσε την Δευτέρα 09 Νοεμβρίου ότι σύναψε σύμβαση χρονοναύλωσης με την Cargill International SA , Γενεύη, για το πλοίο Kamsarmax, το m / v Medusa.

Το μεικτό κόστος της ναύλωσης είναι 11.000 δολάρια ΗΠΑ ανά ημέρα, μείον την προμήθεια 4,75% που καταβάλλεται σε τρίτους, για περίοδο έως τις 10 Ιανουαρίου 2022 με μέγιστο τις 20 Μαρτίου 202. Η νέα περίοδος ναύλωσης αναμένεται να ξεκινήσει έως τα μέσα Νοεμβρίου 2020

Το “Medusa” είναι πλοίο Kamsarmax 82.174 dwt που χτίστηκε το 2010.

Αυτή η χρονοναύλωση αναμένεται να δημιουργήσει περίπου ακαθάριστα έσοδα 4,52 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ για την ελάχιστη προγραμματισμένη περίοδο του ναύλου.

Διαβάστε ακόμα