Κίνα: Πληροφόρηση για ναυσιπλοΐα σε περιοχές αλιευτικής δραστηριότητας

CIRCULAR 8574: Προσαρμογή των κύριων θαλάσσιων διαδρόμων στην περιφέρεια Zhejiang

Εφαρμογή: Σε όλα τα ποντοπόρα πλοία που ναυσιπλοούν σε ύδατα της περιφέρειας Zhejiang.

Το Διεθνές Ναυτικό Επιμελητήριο (International Chamber of Shipping) έκανε γνωστό ότι, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του νόμου Maritime Traffic Safety Law της Κίνας, η Ναυτιλιακή Αρχή της περιφέρειας Zhejiang (Zhejiang Maritime Safety Administration – MSA) εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με την προσαρμογή (adjustment) των κύριων θαλάσσιων διαδρόμων στην περιφέρειά της που τέθηκε σε ισχύ την 10/9/2021. Η εν λόγω προσαρμογή των θαλάσσιων διαδρόμων στοχεύει στην υποβοήθηση των πλοίων, προκειμένου να καθιερωθεί μία, ει δυνατόν, σαφής οριογραμμή (borderline) μεταξύ της διαδρομής του πλοίου και των περιοχών αλιείας και να μειώσει τις πιθανότητες σύγκρουσης μεταξύ εμπορικών πλοίων και αλιευτικών σκαφών και τους συνεπακόλουθους κινδύνους για το περιβάλλον από ανάλογα συμβάντα.

CIRCULAR 8574

Διαβάστε ακόμα