Το κύμα: Ένα εξαιρετικό βίντεο φτιαγμένο από Έλληνες ναυτικούς

Λείπουν τα βίντεο από τα ποντοπόρα και τα οποία είναι φτιαγμένα από Έλληνες ναυτικούς.

Δείτε το εξαιρετικό βίντεο που ακολουθεί.