Επιδότηση έως και 100.000 ευρώ σε νέους ψαράδες

Οικονομική ενίσχυση σε αλιείς για αγορά νέων αλιευτικών εργαλείων και επιδότηση έως 100.000 ευρώ σε νέους ψαράδες έως 35 ετών θα παρέχει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας για την προσαρμογή στη νέα ΚΑλΠ.

Η ενίσχυση και η επιδότηση σε νέους αλιείς θα τους βοηθήσει να συμμορφωθούν με την απαγόρευση της ρίψης στη θάλασσα ανεπιθύμητων αλιευμάτων, π.χ αγοράζοντας εκλεκτικότερα αλιευτικά εργαλεία αλλά και για την αγορά νέων σκαφών.

Σύμφωνα με σχετική τροπολογία που εισήχθη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το ΕΤΘΑ θα μπορεί να παρέχει επιδότηση ύψους έως και 100.000 ευρώ σε νεαρούς ψαράδες κάτω των 35 ετών για εκκίνηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, με την προϋπόθεση ότι θα αγοράζουν αλιευτικό σκάφος μικρής κλίμακας και παράκτιας αλιείας μεταξύ 5 και 20 ετών και ότι θα διαθέτουν εργασιακή εμπειρία 5 ετών στον κλάδο.

Οι ευρωβουλευτές θα ξεκινήσουν άμεσα διαπραγματεύσεις με τα κράτη μέλη για τους τελικούς κανόνες που θα διέπουν τη λειτουργία του ΕΤΘΑ. Το ΕΤΘΑ θα χρηματοδοτήσει επίσης τη συλλογή και τη διαχείριση των σχετικών με την αλιεία δεδομένων, που είναι για παράδειγμα απαραίτητα για να καθοριστεί η Μέγιστη Βιώσιμη Απόδοση (ΜΒΑ) η οποία απαιτείται από τους νέους κανόνες της ΚΑλΠ.

Να σημειωθεί ότι ο όρος ΜΒΑ αναφέρεται στη μέγιστη ποσότητα αλιευμάτων που μπορούν να αλιεύονται κάθε χρόνο ώστε ο πληθυσμός των αλιευόμενων ειδών να διατηρεί τη μέγιστη παραγωγικότητά του.

Μικρότερες μηχανές

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τροπολογία του στην αρχική πρόταση της Επιτροπής πρόσθεσε τη στήριξη του ΕΤΘΑ στην απόσυρση, την αντικατάσταση ή τον εκσυγχρονισμό των μηχανών, υπό την προϋπόθεση ότι η ισχύς του νέου κινητήρα θα είναι κατά 40 % τουλάχιστον μικρότερη εκείνης του κινητήρα που αντικαταστάθηκε.

Ωστόσο, οι ευρωβουλευτές απέρριψαν μια τροπολογία που αφορούσε επιδοτήσεις για την ανανέωση του στόλου. Η Κοινή Αλιευτική Πολιτική όπως και η Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΤΘΑ με το σκεπτικό ότι η χρήση ενός κοινού ταμείου θα συμβάλει στην απλοποίηση και τη συνένωση των δύο πολιτικών.

politischios.gr

Διαβάστε ακόμα

Το σχέδιο του ελληνικού εφοπλισμού για τη δημιουργία τουλάχιστον 100.000 θέσεων απασχόλησης στη θάλασσα, σαν μία διέξοδο στο πρόβλημα απασχόλησης που αντιμετωπίζει σήμερα η ελληνική οικονομία, εξηγεί στη «Ν» ο πρόεδρος της Ενωσης Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ), Θεόδωρος Βενιάμης.

Το σχέδιο αυτό είναι μέρος μιας «τριλογίας» που έχει διαμορφώσει η ΕΕΕ με ομόφωνες αποφάσεις των διοικητικών συμβουλίων (έχει αναφερθεί η «Ν») και το έχει θέσει υπόψη της κυβέρνησης στις συζητήσεις που είχε το προηγούμενο διάστημα και με τον πρωθυπουργό, Αντώνη Σαμαρά.

Το σχέδιο αφορά στην αύξηση της απασχόλησης στα ελληνόκτητα πλοία, την αύξηση των φόρων που καταβάλλει η ναυτιλία στο ελληνικό Δημόσιο και, τέλος, την υλοποίηση ενός φιλόδοξου προγράμματος κοινωνικής αλληλεγγύης σε ευπαθείς ομάδες. Και οι τρεις στόχοι εντάσσονται σε αυτό που ο ελληνικός εφοπλισμός ορίζει ως προσφορά προς την πατρίδα, στις δύσκολες στιγμές που περνάει, και έχουν εξασφαλίσει τη στήριξη της συντριπτικής πλειονότητας των μελών της ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας. Κεντρική ιδέα του όλου προγράμματος είναι, ωστόσο, να διαφυλαχθεί πάση θυσία η ανταγωνιστικότητα στους διεθνείς ωκεανούς του ελληνόκτητου στόλου, ο οποίος για μία ακόμη χρονιά διατηρεί τα πρωτεία σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως έγραψε πρόσφατα η «Ν» (στοιχεία Unctad).

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά την αύξηση της απασχόλησης, ο κ. Βενιάμης εξηγεί στη «Ν» ότι υπάρχουν σήμερα οι προϋποθέσεις να δημιουργηθούν περισσότερες από 100.000 θέσεις εργασίας στα κατώτερα πληρώματα. Αυτό μπορεί να γίνει, εάν ψηφισθεί και υλοποιηθεί, μετά στην πράξη, η διάταξη που υπάρχει στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και αφορά στην υπογραφή ατομικών συμβάσεων απασχόλησης.


Τι αναφέρει η διάταξη

Στο υπό Δημόσια Διαβούλευση Σχέδιο Νόμου, με τίτλο «Ανασυγκρότηση του υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα στο άρθρο 17 αναφέρεται ότι:

1. Κατά τη διάρκεια του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής και με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει σε ισχύ αντίστοιχη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, δύνανται να συνάπτονται ατομικές συμβάσεις εργασίας μεταξύ του πλοιοκτήτη ή του πλοιάρχου ή του διαχειριστή ή του εκπροσώπου ή του πράκτορα του πλοίου και Ελληνα ναυτικού για ναυτολόγηση σε θέση κατώτερου πληρώματος και να συμφωνούνται ο μισθός, τυχόν λοιπές αποδοχές και οι όροι εργασίας του σε φορτηγά πλοία χωρητικότητας μεγαλύτερης των 3.000 κοχ, νηολογημένα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν.δ. 2687/1953 (ΦΕΚ 317 Α΄) ή σε ιδιωτικά σκάφη αναψυχής, ανεξαρτήτως σημαίας.

2. Οι ρυθμίσεις της προηγούμενης παραγράφου ισχύουν για όσους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, απογράφονται ως ναυτικοί ή για όσους έχουν διαγραφεί και απογράφονται ξανά, καθώς και για τους ήδη απογεγραμμένους ναυτικούς.

3. Οι διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 3569/2007, εφαρμόζονται ανάλογα μόνο για τους ναυτικούς που ναυτολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, σε φορτηγά πλοία χωρητικότητας μεγαλύτερης των 3000 κοχ., νηολογημένα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν.δ. 2687/ 53 (ΦΕΚ 317 Α’) και σε καμία περίπτωση δεν θίγονται τα ασφαλιστικά δικαιώματα των ναυτικών από τη θαλάσσια υπηρεσία τους στο πλοίο. Η σχετική δαπάνη καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του ΝΑΤ.

4. Με απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Ναυτιλίας και Αιγαίου, καθορίζεται το ύψος του μισθού, επί του οποίου υπολογίζονται οι εισφορές πλοιοκτήτη και ναυτικού στο ΝΑΤ, υπέρ ΝΑΤ, ΤΠΚΠΕΝ, ΚΕΑΝ, ΕΛΟΕΝ, Εστίας Ναυτικών, των ναυτικών που ναυτολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2. Από την εφαρμογή της διάταξης του προηγούμενου εδαφίου δεν θίγεται ο καθορισμός του ύψους της σύνταξης των ναυτικών που έχουν ήδη θαλάσσια υπηρεσία, για τον υπολογισμό της οποίας λαμβάνεται υπόψη ο ευνοϊκότερος μισθός που κατεβλήθη και επί του οποίου εισπράχθηκαν εισφορές σε χρονικό διάστημα 48 μηνών εντός της τελευταίας δεκαετίας.

Ατομικές συμβάσεις μόνο για τα κατώτερα πληρώματα

Η συγκεκριμένη διάταξη, την οποία στηρίζει η ΕΕΕ, αναφέρεται, όπως εξηγεί ο κ. Βενιάμης, μόνο στα κατώτερα πληρώματα και όχι στους αξιωματικούς για τους οποίους εξακολουθούν να ισχύουν οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.

Επίσης, ξεκαθαρίζει ότι η συγκεκριμένη διάταξη δεν αφορά στην ακτοπλοΐα, αλλά μόνο στα ποντοπόρα πλοία και τα σκάφη αναψυχής. Είναι δύο τομείς που πιέζονται από το διεθνή ανταγωνισμό σε ό,τι αφορά το κόστος εργασίας. Στην ακτοπλοΐα, το θεσμικό πλαίσιο είναι διαφορετικό και την εξαιρεί ρητά η συγκεκριμένη διάταξη. Για να κατανοηθεί η συγκεκριμένη διάταξη, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το περιβάλλον δραστηριοποίησης του ελληνόκτητου πλοίου.

Είναι, όπως σημειώνει ο πρόεδρος της ΕΕΕ, εκτεθειμένο στο διεθνή ανταγωνισμό. Ο μισθός ενός Ελληνα μέλους κατώτερου πληρώματος είναι σχεδόν τριπλάσιος από αυτόν που προβλέπει η διεθνής σύμβαση της ITF (Διεθνής Ομοσπονδία Εργαζομένων στις Μεταφορές-International Transport Workers’ Federation). Για το λόγο αυτόν, έχουν άλλωστε εξαφανισθεί και τα κατώτερα πληρώματα από τα ελληνόκτητα πλοία.

Δυστυχώς, για να παραμείνει ανταγωνιστικό, το ελληνικό πλοίο πρέπει να προσαρμοστεί σε αυτή την πραγματικότητα, γιατί διαφορετικά δεν θα επιβιώσει, υπογραμμίζει. Δεδομένων, λοιπόν, αυτών των συνθηκών, η ΕΕΕ πιστεύει ότι οι ατομικές συμβάσεις είναι μία λύση -«κοινωνική προσφορά του εφοπλισμού» τη χαρακτηρίζει ο κ. Βενιάμης- και εφιστά την προσοχή σε όλους όσοι σπεύσουν να την αρνηθούν στα εξής:

* η πρόταση αφορά μόνο στην περίοδο της κρίσης και μόνο τα κατώτερα πληρώματα

* η ατομική σύμβαση προβλέπει όλα τα δικαιώματα της σύμβασης της ITF

* δεν θίγεται ο καθορισμός του ύψους της σύνταξης των ναυτικών που έχουν ήδη θαλάσσια υπηρεσία, για τον υπολογισμό της οποίας λαμβάνεται υπόψη ο ευνοϊκότερος μισθός που κατεβλήθη και επί του οποίου εισπράχθηκαν εισφορές σε χρονικό διάστημα 48 μηνών εντός της τελευταίας δεκαετίας.

Είναι μία πρόταση που συνδυάζει την ανάγκη απασχόλησης των χιλιάδων άνεργων συμπολιτών μας με την ανάγκη διατήρησης της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού πλοίου τονίζει ο κ. Βενιάμης. Εκτιμά δε ότι, εάν ψηφισθεί η συγκεκριμένη διάταξη, τότε ο Ελληνας πλοιοκτήτης θα σπεύσει σταδιακά να προσλάβει Ελληνες ναυτικούς, με αποτέλεσμα κάποια στιγμή, λαμβανομένων υπόψη και των σκαφών αναψυχής, να έχουμε πάνω από 100.000 θέσεις απασχόλησης Ελλήνων στα κατώτερα πληρώματα, καθώς αναφερόμαστε σε περίπου 3.000 πλοία περίπου επί δέκα άτομα μέσο όρο επί δυο 2,5 θέσεις εργασίας (διπλά πληρώματα στη διάρκεια ενός έτους). Ποιος μπορεί να αρνηθεί αυτή την προοπτική σε έναν άνεργο, αναρωτήθηκε ο πρόεδρος της ΕΕΕ.

Αύξηση εισφοράς στο φόρο tonnage

Το επόμενο δίμηνο, αναμένεται να ολοκληρωθεί και η «φορολογική μεταρρύθμιση» σε ό,τι αφορά τη φορολόγηση του υπό ελληνική και υπό ξένη σημαία ελληνόκτητου πλοίου.

Ηδη, με το φορολογικό νομοσχέδιο που συζητείται στη Βουλή για πρώτη φορά, επιβάλλεται φορολογία και στα υπό ξένη σημαία ελληνόκτητα πλοία. Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 26, επιβάλλεται φόρος σε όλα τα πλοία υπό ξένη σημαία, των οποίων η διαχείριση γίνεται από ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρείες εγκατεστημένες στην Ελλάδα.

Επίσης, εντός των επόμενων δύο μηνών, αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί και η επεξεργασία του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου σε ό,τι αφορά τη φορολογία των υπό ελληνική σημαία πλοίων, τα οποία φορολογούνται ήδη με το σύστημα tonnage tax.

Αναμένεται ότι θα υπάρξει μια αύξηση του φόρου και σε αυτή την κατηγορία, με αποτέλεσμα, όπως υπολογίζει το υπουργείο Οικονομικών, τα συνολικά φορολογικά έσοδα από τις ναυτιλιακές εταιρείες να ξεπεράσουν σε ετήσια βάση τα 100 εκατ. ευρώ.

Σημαντική η κοινωνική συνεισφορά του εφοπλισμού, καθώς μέχρι στιγμής έχουν συγκεντρωθεί περισσότερα από 30 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, ενώ ποσό 5 εκατ. ευρώ θα διατεθεί και για τη βελτίωση των υποδομών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού.

ΠΗΓΗ

Διαβάστε ακόμα