Μαύρες οι προβλέψεις για τη ναυτιλία το 2013 λόγω έλλειψης χρηματοδότησης

Όλες οι αναλύσεις και οι εκτιμήσεις για τον κλάδο των πλοίων μεταφοράς ξηρού φορτίου το 2013 είναι από ιδιαίτερα επιφυλακτικές έως αρνητικές. Αιτία είναι η έλλειψη χρηματοδότησης από τις τράπεζες.

Επίσης κοινό σημείο αναφοράς στις περισσότερες αναλύσεις από όπου θα εξαρτηθεί και η πορεία της ναυλαγοράς είναι η ανάπτυξη των οικονομιών της Ανατολικής Ασίας και ιδίως της Κίνας αφού η ανάπτυξη της είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ζήτηση για πρώτες ύλες και κυρίως για Iron Ore και Coal.

«Εικάζεται ότι σε περίπτωση που η ναυλαγορά κινηθεί στα ίδια επίπεδα με το 2012 και δεδομένης της έλλειψης χρηματοδότησης είναι ότι η αδυναμία refinance θα οδηγήσει είτε σε κατασχέσεις πλοίων ή σε αύξηση των πλοίων προς πώληση, δημιουργώντας περαιτέρω πτωτικές τάσεις στις τιμές τους και οδηγώντας περισσότερα πλοία προς διάλυση ιδιαίτερα πλοία που έχουν χτιστεί πριν το 1995 καθώς θα έχουν πολύ σκληρό ανταγωνισμό μετά την μεγάλη αύξηση του τονάζ το 2012 αλλά και τη συνεχιζόμενη το 2013, που υπολογίζεται περίπου στο 6%» επισημαίνει ο διεθνής ναυλομεσιτικός οίκος G.Moundreas SA.

Το 2012 παρά την ευρύτερη οικονομική επιβράδυνση και την μειωμένη αύξηση του Παγκόσμιου Εμπορίου στο 2,5% η ζήτηση για εμπορεύματα ξηρού φορτίου παρουσίασε αύξηση 4,1% ενώ για το 2013 η αύξηση του Παγκόσμιου Εμπορίου εκτιμάται στο 4,5% και η ζήτηση για εμπορεύματα ξηρού φορτίου θα παρουσιάσει αύξηση κατά 7,2%.

«Τα ανωτέρω στοιχεία επιβεβαιώνουν την ιδιαίτερα αρνητική επίδραση που είχε στην ναυλαγορά η αύξηση του στόλου το 2012 λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2012 οι εισαγωγές Iron Ore της Κίνας αυξήθηκαν κατά 6,4%.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις οι εισαγωγές Iron Ore της Κίνας για το 2013 θα παρουσιάσουν αύξηση 7,5% γεγονός που θα επηρεάσει θετικά την πορεία των Capes και των Panamax» επισημαίνει ο G.Moundreas SA:

«Αναλύοντας περισσότερο τα στοιχεία για την Κίνα και ιδιαίτερα για το τέλος του 2012, επιβεβαιώνεται η αύξηση της ζήτησης καθώς το Δεκέμβριο οι εισαγωγές Iron Ore παρουσίασαν αύξηση κατά 8%, από τον προηγούμενο μήνα, για να κλείσουν σε επίπεδα ρεκόρ των 70,9 εκατομμύρια τόνους.

Τα πιο ενθαρρυντικά στοιχεία για τις εισαγωγές της Κίνας έρχονται από την
Αυστραλία, όπου οι εξαγωγές Iron Ore από τα κυριότερα λιμάνια της Αυστραλίας για την Κίνα τον Δεκέμβριο ήταν οι υψηλότερες του 2012 ξεπερνώντας τους 31 εκατομμύρια τόνους και παρουσιάζοντας αύξηση 14% από τον Νοέμβριο».


marinews.gr

Διαβάστε ακόμα