31 Μάη 2021 συγκαλείται το Ειδικό Γενικό Συμβούλιο των Αντιπροσώπων της Π.Ν.Ο.

Σε συνέχεια της συνεδρίασης της Διοίκησης της Π.Ν.Ο πού έγινε στις 27/4/2021 στην οποία καταψηφίστηκαν τα οικονομικά της Ομοσπονδίας από τους εκπροσώπους των 13 ναυτεργατικών σωματείων της δύναμης της (Απολογισμός 2020) – (Προϋπολογισμός 2021) στη σημερινή συνεδρίαση και αφού διαπιστώθηκε απαρτία του Οργάνου με τη συμμετοχή και του Γ.Γ. της ΠΝΟ και λαμβάνοντας υπό όψη το Καταστατικό της Π.Ν.Ο στο οποίο προβλέπεται : άρθρο 11 παρ. 4 «εν περιπτώση διαφωνίας της Διοικήσεως μετά του Γενικού Γραμματέα επί σοβαρού τινός θέματος καλείται αμέσως το Γενικό Συμβούλιο και αποφαίνεται επί τούτοις», μετά από διαλογική συζήτηση τα 13 Μέλη της Διοίκησης αποφάσισαν ομόφωνα τα παρακάτω:

• Την σύγκληση του Ειδικού Γενικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας για τις 31 Μάη 2021 και ώρα 10 π.μ. Το Γενικό Συμβούλιο αυτό θα γίνει στην Αίθουσα Συνελεύσεων του Εργατικού Κέντρου Πειραιά με την αυστηρή τήρηση όλων των προβλεπόμενων υγειονομικών πρωτοκόλλων.

• Για το σκοπό αυτό ζητήθηκε και κατατέθηκε έγγραφη γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Ν.Ο η οποία συμφώνησε απόλυτα με την σχετική απόφαση και διαδικασία.

• Τέλος επειδή ο Γενικός Γραμματέας της Π.Ν.Ο αρνήθηκε να υλοποιήσει την σχετική απόφαση περί σύγκλησης του Γενικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η άμεση ενεργοποίηση της Τριμελούς Επιτροπής που προβλέπει το Καταστατικό και ανέλαβε να διεκπεραιώσει όλα τα προβλεπόμενα για την πραγματοποίηση του.

Η Διοίκηση της Π.Ν.Ο

Διαβάστε ακόμα