Αύξηση λειτουργικών εσόδων κατά 65% το α΄εξάμηνο του 2013 για την ΤΕΝ

Αύξηση κατά 65% στα λειτουργικά έσοδα παρουσίασε το α’ εξάμηνο του 2013 η εισηγμένη στην αμερικανική χρηματαγορά ΤΕΝ του ομίλου Τsakos. Τα έσοδα ανήλθαν στα 18,3 εκατομμύρια δολάρια το εξάμηνο έναντι 11,1 εκατ. το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Η αλματώδης αύξηση οφείλεται στα μεγαλύτερα ναύλα για τα product tankers, στα έσοδα από τη διαχείριση του LNG Neo energy, στη λειτουργία δύο shuttle tankers και στη μείωση των διαχειριστικών εξόδων.

Ο ημερήσιος κατά μέσο όρο ναύλος για κάθε πλοίο ανήλθε στα 18.090 δολάρια έναντι 17.424 το α’ εξάμηνο του 2012.

Το λειτουργικό κόστος του στόλου μειώθηκε κατά 5,1% και έφθασε στα 64,2 εκατομμύρια δολάρια. Επίσης μειώθηκαν και τα ημερήσια λειτουργικά έξοδα κάθε πλοίου από τα 7.906 δολάρια στα 7.710 δολάρια (ποσοστό μείωσης 2,5%).

Το κόστος χρηματοδότησης μειώθηκε το α’ εξάμηνο του 2013 στα 20 εκατομμύρια δολάρια από τα 26,4 το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Η ΤΕΝ έχει στόλο που αποτελείται απο28 product tankers, 19 crude carriers και δύο LNG συν μία option.

protothema.gr

Διαβάστε ακόμα