Ποσοστό 6,99% κατέχει η Lansdowne Partners στον ΟΛΠ

Ποσοστό 6,99% κατέχει εμμέσως η Lansdowne Partners International Limited στον ΟΛΠ, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Η Lansdowne Partners International Limited κατέχει το 57% της Lansdowne Partners Cyprus Limited, η οποία κατέχει το 100% της Lansdowne Partners Austria (Gmbh).

Στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης των κεφαλαίων που διαχειρίζεται η Lansdowne Partners Austria (Gmbh) και με ισχύ από 14 Οκτωβρίου 2013 δικαιούται να ασκεί κατά την κρίση της τα δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται στις 1.747.748 μετοχές του ΟΛΠ Α.Ε. (ποσοστό 6,99% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας), που κατέχουν τα ακόλουθα funds: Lansdowne Investment Company Limited, Lansdowne European Equity Master Fund Limited, Lansdowne European Long Only Master Fund Limited, κανένα από τα οποία δεν κατέχει ποσοστό άνω του 5% των δικαιωμάτων ψήφου του ΟΛΠ Α.Ε.

Υπάρχει συνεπώς από την συγκεκριμένη ημερομηνία σημαντική μεταβολή στα δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας, τα οποία έμμεσα ελέγχονται από τις LPIL, LPC και LPA.

Πριν από την συγκεκριμένη ημερομηνία καμία από τις LPIL, LPC και LPA δεν ήλεγχε 5% ή μεγαλύτερο ποσοστό από τα δικαιώματα ψήφου του ΟΛΠ.

Η εταιρεία Lansdowne Partners Limited Partnership ως επενδυτής των “Lansdowne Funds” μπορεί να ασκεί μαζί με την “LPA” τα δικαιώματα ψήφου του ΟΛΠ Α.Ε που αντιστοιχούν στο 5,48% από το συνολικό 6,99%, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

dealnews.gr

Διαβάστε ακόμα