ΑΕΝ Μακεδονίας: Ένταξη της στο Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας

1

Το Φεβρουάριο του 2015 η ΑΕΝ Μακεδονίας ολοκλήρωσε την ένταξη της στο Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας . Με την ένταξη της στο δίκτυο της ΕΔΕΤ η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Μακεδονίας έχει αποκτήσει πρόσβαση σε δίκτυα υπερύψηλων ταχυτήτων με δυνατότητες ανταλλαγής μεγάλου όγκου δεδομένων, που υπό άλλες συνθήκες δε θα μπορούσε να επιτευχθεί. Αποκτά πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου ερευνητικό και εκπαιδευτικό υλικό, ενώ της δίνεται και η δυνατότητα πρόσβασης σε υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους, τηλεδιασκέψεων, ζωντανής εικονορροής.

Το πανελλαδικό οπτικό δίκτυο νέας γενιάς ΕΔΕΤ, παρέχει στην Ελληνική Ερευνητική και Εκπαιδευτική Κοινότητα τις πλέον σύγχρονες δικτυακές τεχνολογίες και καινοτόμες υπηρεσίες για την ανάπτυξη προηγμένων εφαρμογών. Σήμερα η βασική υποδομή καλύπτει όλη την Ελλάδα, με περισσότερα από 9.000 km οπτικών ινών και σύγχρονο οπτικό εξοπλισμό, για ταχύτητες έως 26×10 Gbps. Διασυνδέει περισσότερους από 100 φορείς, στους οποίους περιλαμβάνονται όλα τα Πανεπιστήμια, ΤΕΙ τα Ερευνητικά Κέντρα της χώρας καθώς και η ΑΕΝ Μακεδονίας.

Το Έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», του ΕΣΠΑ και από Εθνικούς Πόρους καθώς και από ίδιους Πόρους της ΕΔΕΤ Α.Ε.

Η αναβάθμιση του δικτυακού εξοπλισμού του εσωτερικού δικτύου της ΑΕΝ Μακεδονίας έγινε με δωρεά του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και με τη βοήθεια του κ. Πλατσιδάκη Ιωάννη (Managing Director, Anangel Maritime Services). Χωρίς τη συγκεκριμένη δωρεά δεν θα μπορούσε η ΑΕΝ Μακεδονίας να καρπωθεί τις υπερύψηλες ταχύτητες των οπτικών δικτύων.

Τέλος θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον κ. Πρασσά Χρήστο (πρώην Ε.Τ.Π. της Ακαδημίας), για όλη την τεχνική υποστήριξη που παρείχε και συνεχίζει να παρέχει στην ΑΕΝ Μακεδονίας, χωρίς να υπολογίζει προσωπικό κόπο και χρόνο, ώστε να ολοκληρωθεί επιτυχώς η προσπάθεια ένταξης της ΑΕΝ Μακεδονίας στο δίκτυο της ΕΔΕΤ.

Διαβάστε ακόμα