Αέρας στα πανιά της ναυτιλιακής βιομηχανίας το φθηνό πετρέλαιο

china_shipping_line_

Οι χαμηλότερες τιμές του πετρελαίου έχουν μειώσει δραστικά το κόστος των θαλάσσιων μεταφορών εμπορευμάτων από την Ασία προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη, καθώς συνεπάγονται μείωση του κόστους των καυσίμων.

Οι ναυτιλιακές εταιρείες μεταφοράς container αντιμετωπίζουν την αστάθεια των τιμών των καυσίμων με την προσθήκη ξεχωριστού επίναυλου καυσίμων στις τιμές τους.

Τα καύσιμα μπορούν να αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 60% του συνόλου των λειτουργικών δαπανών της θαλάσσιας μετακίνησης εμπορευμάτων, επομένως οι προσαυξήσεις αποτελούν ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία του συνολικού κόστους μεταφοράς.

Οι προσαυξήσεις υπολογίζονται ανά τρίμηνο με βάση το μέσο κόστος των καυσίμων σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο 13 εβδομάδων. Έτσι, η επιβάρυνση για τον Απρίλιο-Ιούνιο 2015 βασίζεται στο κόστος των καυσίμων μεταξύ Δεκεμβρίου 2014 και Φεβρουάριου 2015.

Λοιπές προσαρμογές γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα αντικατοπτρίζοντας τις αλλαγές στην μέση κατανάλωση καυσίμου, τον χρόνο ναυσιπλοΐας, την χωρητικότητα των πλοίων και τις αλλαγές στην ποιότητα των καυσίμων.

Τον Σεπτέμβριο του 2008, λίγο μετά από τη στιγμή που οι τιμές του πετρελαίου είχαν φτάσει στο απόγειο τους, οι ναυτιλιακές εταιρείες προσέθεταν μια προσαύξηση περίπου 1.500 δολαρίων στο μεταφορικό κόστος κάθε εμπορευματοκιβώτιου 40 ποδών από την Ασία προς τη Δυτική Ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών.

Στο δεύτερο τρίμηνο του 2014, οι χαμηλότερες τιμές πετρελαίου μαζί με το μέτρο της μειωμένης ταχύτητας (slow steaming), το οποίο βοήθησε να αντισταθμιστεί ο αντίκτυπος των αυστηρότερων κανονισμών για το θείο, περιόρισε τις δαπάνες για την προς ανατολάς υπερωκεάνια διαδρομή στα 527 δολάρια ανά εμπορευματοκιβώτιο 40 ποδών.

Η κατάρρευση των τιμών του πετρελαίου έχει από τότε μειώσει τις προσαυξήσεις κατά επιπλέον 27%. Από την 1η Απριλίου, μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες θα προσθέσουν μια επιπλέον χρέωση μόλις 385 δολαρίων ανά εμπορευματοκιβώτιο 40 ποδών στις υπερωκεάνιες διαδρομές από την Ασία προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Στα δρομολόγια από την Δυτική Ακτή των ΗΠΑ προς την Ασία, οι προσαυξήσεις έχουν μειωθεί κατά 31%, από 703 δολάρια ανά εμπορευματοκιβώτιο 40 ποδών κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2014 σε 481 δολάρια σήμερα.

Η λειτουργία της προσαύξησης εξασφαλίζει πως το μεγαλύτερο μέρος του οφέλους από τις φθηνότερες τιμές καυσίμων θα περάσει στους ναυλωτές, με τη μορφή της μείωσης των συνολικών ναύλων φορτίου. Θεωρητικά, οι ναυτιλιακές εταιρείες θα μπορούσε να εκμεταλλευθούν αυτό το όφελος προς την κατεύθυνση των χαμηλότερων προσαυξήσεων και των υψηλότερων βασικών ναύλων, γεγονός όμως που περιορίζεται από την τάση εισόδου στην αγορά μεγα-πλοίων.

Το φθηνότερο κόστος μεταφοράς θα περάσει στο κόστος μεταφοράς των πάντων, από τα ρούχα και τα τρόφιμα μέχρι τα αυτοκίνητα και τα διαρκή καταναλωτικά αγαθά.

Ενώ τα έξοδα μεταφοράς είναι συνήθως ένα μικρό ποσοστό της τελικής τιμής πώλησης, είναι αρκετά μεγάλα σε σύγκριση με τα περιθώρια κέρδους, έτσι η φθηνότερη μεταφορά έχει άμεσο αντίκτυπο στην κερδοφορία των επιχειρήσεων. Ως εκ τούτου, τα φθηνότερα καύσιμα -όχι μόνο στη ναυτιλία, αλλά συνδυαστικά στις αεροπορικές και οδικές μεταφορές- λειτουργούν ως κίνητρο για μεγάλα τμήματα της παγκόσμιας οικονομίας και βοηθούν στην λίγο πιο γρήγορη αύξηση του παγκόσμιου ΑΕΠ.

Ο ναυτιλιακός τομέας υπήρξε μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες πηγές κατανάλωσης καυσίμων, αντανακλώντας την επίδραση της παγκοσμιοποίησης και την άνοδο της Ασίας. Η κατανάλωση αυξήθηκε κατά δύο τρίτα σε σχέση με τη δεκαετία 2000-2010, με τη ζήτηση να αυξάνεται κατά σχεδόν 5% ετησίως. Αν και η κατανάλωση καυσίμων αφορά όλα τα είδη των μεταφορικών πλοίων, ο τομέας των κοντέινερσιπ υπήρξε ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους και αντιπροσωπεύει ένα μεγάλο μερίδιο της αυξημένης κατανάλωσης καυσίμου.

Κατά την τελευταία δεκαετία, η ζήτηση καυσίμων έχει στην πραγματικότητα συγκρατηθεί από το υψηλό κόστος των καταλοίπων μαζούτ και ντίζελ πλοίων, η οποία ενθάρρυνε πολλές ναυτιλιακές εταιρείες να υιοθετήσουν το μέτρο του slow steaming.

Μεσοπρόθεσμα, για μια περίοδο ενός έως πέντε ετών, η παγκόσμια ναυτιλιακή βιομηχανία θα μπορούσε να είναι μια σημαντική πηγή επιπλέον ζήτησης πετρελαίου εάν το κόστος των καυσίμων διατηρηθεί σε χαμηλά επίπεδα.

Διαβάστε ακόμα