Αιτίες συγκρούσεων μεταξύ των ναυτικών στα πλοία

Η εργασία σε ένα πλοίο ανήκει σε μια ιδιαίτερη επαγγελματική ομάδα, την οποία αποτελούν εργαζόμενοι με διαφορετικές γνώμες και απόψεις μεταξύ τους οι οποίες τις περισσότερες φορές δεν δημιουργούν κάποιο σοβαρό κίνδυνο στη λειτουργία του πλοίου, αλλά υπάρχουν και κάποιες φορές που η κατάσταση μπορεί να είναι σοβαρή και να απειλείται η εύρυθμη λειτουργία του.

Δεδομένου ότι το πλοίο είναι μια πολύ κλειστή κοινωνία με περιορισμένο αριθμό ατόμων, θα πρέπει να γίνεται προσπάθεια να βρίσκεται η αιτία της διαφωνίας, ώστε να μπορεί να αντιμετωπιστεί γρήγορα και χωρίς να κινδυνεύει να εκτροχιαστεί η κατάσταση.

Μπορεί να προκύψουν διαφορές απόψεων ή συγκρούσεις μεταξύ ναυτικών σε πλοία για διάφορους λόγους. Μερικοί λόγοι από αυτούς είναι οι εξής:

Κλεισμένοι στο καράβι για μεγάλο χρονικό διάστημα

Η δουλειά του ναυτικού απαιτεί να περνάει τον περισσότερο καιρό μέσα στο καράβι, μακριά από την οικογένεια του. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει άγχος και απογοήτευση στο ναυτικό, με αποτέλεσμα να επέρχονται και οι διαφωνίες και συγκρούσεις μεταξύ τους.

Η πίεση της δουλειάς

Η εργασία στο πλοίο απαιτεί συνεχώς να είναι σε εγρήγορση ο ναυτικός και πολλές φορείς θα κληθεί να θυσιάσει τις ελεύθερες ώρες του. Οι πολλές ώρες εργασίας, το εχθρικό εργασιακό περιβάλλον και οι περιορισμένες υπηρεσίες και υλικά αγαθά αποτελούν μέρος της εργασίας στα πλοία. Σε τέτοιες καταστάσεις, οποιαδήποτε μικρή λεκτική διαφωνία μπορεί να οδηγήσει σε μια σημαντική αντιφατική αντιπαράθεση που πρέπει να διευθετηθεί το νωρίτερο.

Η απαίτηση για ταυτόχρονη εκτέλεση πολλών εργασιών την ίδια στιγμή με περιορισμένο αριθμό πληρώματος, δημιουργεί πίεση στο ναυτικό και πολλές φορές οδηγεί σε συγκρούσεις, παρόλο που πάντα μπαίνει προτεραιότητα για το πια εργασία θα πρέπει να εκτελεστεί πρώτα.

Διάφορες σχετικά με τη ιεραρχία

Διαφορές στις απόψεις και στις σκέψεις προκύπτουν επίσης σε ένα πλοίο όταν υπάρχουν συγκρούσεις μεταξύ των ανώτερων σε ιεραρχία με τους κατώτερους. Τέτοιες διαφωνίες θα μπορούσαν είτε να είναι ένα θέμα απλής διαφωνίας απόψεων μεταξύ δύο ανθρώπων είτε θα μπορούσαν να είναι πιο σοβαρές, απειλώντας άμεσα την εύρυθμη λειτουργία του πλοίου.

Εσφαλμένη επικοινωνία

Η έλλειψη επικοινωνίας είναι ένα σημαντικό πρόβλημα που και μπορεί να επηρεάσει τη σχέση μεταξύ των ναυτικών, ειδικά σε περιόδους ανάγκης. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε διαφωνίες και σοβαρά προβλήματα που επηρεάζουν τη γενικότερη λειτουργία ενός πλοίου. .

Αποκατάσταση των σχέσεων σχετικά με την διαφορετικότητα των απόψεων

Όταν αυτές οι διάφορες τείνουν να γίνουν επικίνδυνες η προτεραιότητα του πλοιάρχου, σε συνεργασία με τον Α μηχανικό και τον υποπλοίαρχο, είναι να κατευνάσουν τα πνεύματα και να προσπαθήσουν να διευθετήσουν το θέμα φιλικά με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία του πλοίου. Ο πλοίαρχος και οι αξιωματικοί θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν κάθε εργαλείο ώστε αυτές οι διάφορες να λύνονται αμερόληπτα και φιλικά το συντομότερο δυνατό.

Είναι υποχρέωση όλως των αξιωματικών να διατηρούνε την φιλική ατμόσφαιρα σε ένα πλοίο και να διασφαλίζουν ότι υπάρχουν κανάλια επικοινωνίας μεταξύ των ναυτικών και όταν προκύπτουν κάποιες μικρές διάφορες να λύνονται κατευθείαν.

Σε περίπτωση διαφορών που απειλούν να προκύψουν λόγω επιχειρησιακής ιεράρχησης, μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφορες αρχές διαχείρισης όπως το MBO (Management by Objective) για τη διάχυση της κατάστασης με απόλυτη επιτυχία.

Η εγγραφή στο ημερολόγιο του πλοίου, και γενικότερα κάθε νόμιμη διαδικασία που μπορεί να εφαρμόσει κάθε πλοίαρχος σε κάποια ενδεχόμενη σοβαρή διαφωνία και κλιμάκωση της κατάστασης μέσα σε ένα πλοίο, θα πρέπει να είναι η τελευταία επιλογή, και αφού πρώτα έχει προσπαθήσει να λύσει οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των ναυτικών σε φιλικό επίπεδο.

Η ζωή σε ένα πλοίο είναι δύσκολη και ιδιαίτερη. Κάποια στιγμή όλοι θα κληθούν ν ρίξουν νερό στο κρασί τους με μοναδικό σκοπό να συνεχίσει το πλοίο την εύρυθμη λειτουργία του.

Καλά ταξίδια σε πλους με υγεία!

Διαβάστε ακόμα