Ανακοίνωση Πρόσληψης Ωρομισθίων Καθηγητών στη ΔΣΕΝ / ΣΠΜ /Ασπροπύργου

Η ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ προτίθεται να προσλάβει για το εκπαιδευτικό έτος 2018-2019 ωρομίσθιους καθηγητές για να διδάξουν μαθήματα της ειδικότητας ως εξής :

α) Μέχρι εννέα (09) Πλοίαρχοι Α΄ Τάξης Ε.Ν.
β) Μέχρι τέσσερις (04) Βοηθοί πρακτικών εφαρμογών (Πλοίαρχοι Γ΄ Τάξης ή Ναύκληροι)
γ) Μέχρι δυο (02) Ιατροί.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πρόσληψης Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού στη ΔΣΕΝ/ΣΠΜ Ασπροπύργου για το εκπαιδευτικό έτος 2018-2019.pdf

Διαβάστε ακόμα