Ανανέωση της συνεργασίας της Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος Ευγενίδου με την Lloyd’s List

Ανανεώθηκε η συνεργασία της Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος Ευγενίδου με την διεθνούς κύρους πηγή πληροφοριών του ναυτιλιακού τομέα, Lloyd’s List. Μέσα από τον ανανεωμένο χώρο της Βιβλιοθήκης θα μπορεί ο κάθε χρήστης να έχει πρόσβαση στην αξιόπιστη πληροφόρηση για τα τρέχοντα γεγονότα της Παγκόσμιας Ναυτιλίας και για ποικιλία θεμάτων όπως: δεξαμενόπλοια, εμπορευματοκιβώτια, στατιστικές λιμένων και στόλων, αλλά και ασφάλιση, υπεράκτιες βιομηχανίες, εφοδιαστική, παγκόσμιο εμπόριο και ναυτικό δίκαιο.

Η Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Ευγενίδου έχει εξασφαλίσει συνδρομή στη Lloyd’s List και παρέχει ελεύθερη πρόσβαση σε όλα τα μέλη της. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ: 210 – 9469631-632.

Υπενθυμίζεται πως η Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Ευγενίδου έχει αναβαθμίσει τις συλλογές της στον τομέα της Ναυτιλίας, αποκτώντας όλα τα βιβλία του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού ΙΜΟ (Ιnternational Maritime Organization).

Ο ΙΜΟ, ως ο αρμόδιος οργανισμός του ΟΗΕ, είναι η παγκόσμια αρχή καθορισμού προτύπων για την ασφάλεια και τις περιβαλλοντικές επιδόσεις της διεθνούς ναυτιλίας. Η εκδοτική δραστηριότητα του IMO παρέχει στην παγκόσμια ναυτιλιακή κοινότητα πολυάριθμα κείμενα (συμβάσεις, κώδικες, κανονισμούς, συστάσεις, κατευθυντήριες γραμμές κλπ.) που εκπονήθηκαν από τον Οργανισμό.

Διαβάστε ακόμα