ΑΝΕΚ: Μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2020

Η ΑΝΕΚ ανακοίνωσε ότι δεν θα προχωρήσει σε διανομή μερίσματος για την οικονομική χρήση 2020.

Η ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρείας θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 27 Απριλίου 2021, ενώ η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα διεξαχθεί την Κυριακή 5 Σεπτεμβρίου 2021.

Διαβάστε ακόμα