«Απαράδεκτη η διαδικασία πρόσληψης καθηγητών από το Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. Πλοιάρχων»