Απλές οδηγίες για καλή συμβίωση με την θαλάσσια χελώνα στην παραλία! (video)

Απλές οδηγίες για καλή συμβίωση με την θαλάσσια χελώνα στην παραλία! Με την περίοδο ωοτοκίας να έχει ξεκινήσει ο ΑΡΧΕΛΩΝ υπενθυμίζει τα απλά αλλά σημαντικά μέτρα προστασίας επί των παραλιών ωοτοκίας ώστε να συμβιώσουμε αρμονικά με την θαλάσσια χελώνα για άλλο ένα καλοκαίρι.

Το υλικό επικοινωνίας δημιουργήθηκε στα πλαίσια του “Προγράμματος Ευαισθητοποίησης για την παρουσία της Caretta Caretta στη Βόρεια Παραλία του Ρεθύμνου” που υλοποιήθηκε από τον Δήμο Ρεθύμνης σε συνεργασία με τον ΑΡΧΕΛΩΝ ως μέρος του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΡΗΤΗ 2014-2020».

Διαβάστε ακόμα