Από την επόμενη σχολική χρονιά η λειτουργία του ιδιωτικού Ναυτικού Λυκείου

Την ανάγκη η ναυτική εκπαίδευση να δεθεί άρρηκτα με την παράδοση του νησιού και να αποκαταστήσει επαγγελματικά όσα παιδιά θελήσουν να φοιτήσουν στο Ιδιωτικό Ναυτικό Επαγγελματικό Λύκειο καταγράφει ως προτεραιότητα το Ίδρυμα «Μαρία Τσάκος», σύμφωνα με το διευθυντή του Μιχ. Μπελέγρη.

«Η πρόθεση του καπ. Παναγιώτη Τσάκου είναι να υπάρξουν όλες οι προϋποθέσεις εκείνες που θα βοηθήσουν τους μαθητές να αποκτήσουν τις γνώσεις που απαιτούνται και να σταδιοδρομήσουν, εφόσον το επιθυμούν, στη θάλασσα, κυρίως στις ειδικότητες των ηλεκτρονικών, μηχανικών κ.α., ειδικότητες δηλαδή που έχει ανάγκη ο κλάδος. Το Ιδιωτικό Επαγγελματικό Ναυτικό Λύκειο θα μπορεί να λειτουργήσει από την σχολική σεζόν 2018-2019 και προς αυτή την κατεύθυνση τρέχουμε όλες τις διαδικασίες», εξηγεί ο κ. Μπελέγρης

Μία τριμελής επιτροπή, αποτελούμενη από τον καθηγητή Κων/νο Γραμμένο, την Βενετία Καλιπολίτου (πρώην Δ/ντρια Ναυτικής Εκπ/σης του Λ.Σ.) και τον διευθυντή του Ιδρύματος Μιχ. Μπελέγρη, θα αναλάβει να διεκπεραιώσει όλα όσα απαιτούνται από το Νόμο για την ίδρυση του Λυκείου, τις υποδομές, το προσωπικό και τη λειτουργία του.

Για τις ανάγκες στέγασης το Ίδρυμα βρίσκεται σε διαδικασία επιλογής του καταλληλότερου χώρου. «Δεν είναι υποχρεωτικό να είναι στον στενό πυρήνα της πόλης. Αναζητούνται σημεία και περιμετρικά της πόλης και λίγο πιο έξω από αυτήν. Σε κάθε περίπτωση μας ενδιαφέρει να πληροί της ανάγκες που το σχολείο επιβάλλει», αναφέρει ο κ. Μπελέγρης, υποστηρίζοντας ότι είναι δεδομένη και η παρουσία μαθητικής στέγης για όσα παιδιά επιθυμούν να φοιτήσουν στο Λύκειο από περιοχές εκτός Χίου.

politischios.gr

Διαβάστε ακόμα