Απόφαση μετεγγραφών σπουδαστών ΑΕΝ

spoudastes_aen_1

Ανακοινώθηκαν από το υπουργείο οι πίνακες μεταγραφών για τους σπουδαστές των σχολών εμπορικού ναυτικού Α.Ε.Ν. (ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) κατ΄ εξαίρεση Γ’ Δ΄και ΣΤ’ Εξαμήνου.

Δείτε την απόφαση μετεγγραφών Γ΄ Δ΄ & ΣΤ’ Εξαμήνων (ΑΔΑ:Ω5ΗΥ465ΦΘΘ-ΚΚΨ) εδώ.

Διαβάστε ακόμα