Αρχισε η καταβολή του Δώρου Πάσχα σε ναυτικούς

dwro_pasxa_

Άρχισε και θα συνεχιστεί μέχρι το τελευταίο δεκαήμερο του Απριλίου, η καταβολή του Δώρου Πάσχα σε άνεργους ναυτεργάτες, που θα πρέπει να προσέλθουν στον Οίκο Ναύτη στον Πειραιά ή στις Λιμενικές Αρχές του τόπου διαμονής τους.

Μάλιστα, το Δώρο Πάσχα θα είναι ελαφρά αυξημένο σε σύγκριση με το περυσινό Δώρο Πάσχα και παραμείνει στα επίπεδα του Δώρου Χριστουγέννων.

Ειδικότερα, με Κοινή Απόφαση των αναπληρωτών υπουργών Οικονομικών Δ. Μάρδα και Ναυτιλίας Θ. Δρίτσα, η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος Β’ αρ. φύλλου 489/2015) το Δώρο Πάσχα για τους άνεργους ναυτικούς ορίστηκε σε:
(α) 300 ευρώ, για τους άγαμους ή άγαμες ναυτικούς ( ήταν 240 € πέρυσι το Πάσχα) και
(β) 350 ευρώ, για τους έγγαμους ή έγγαμες ή τους έχοντες προστατευόμενα τέκνα (ήταν 325 € πέρυσι το Πάσχα).

Δικαιούχοι του Δώρου Πάσχα είναι όσοι ναυτικοί πληρούν αθροιστικά τις εξής προϋποθέσεις:
α) Έχουν συνολική θαλάσσια υπηρεσία μεγαλύτερη από 5 χρόνια, από την οποία 12 μήνες τουλάχιστον μέσα στην τελευταία, πριν από την 12η Μαρτίου 2015 τριετία, ή 24 μήνες συνολική θαλάσσια υπηρεσία κατά την τελευταία, πριν από την 12η Απριλίου 2015, πενταετία.
β) Έχει μεσολαβήσει, από την τελευταία απόλυσή τους και μέχρι την 12η Απριλίου 2015, χρονικό διάστημα όχι μικρότερο από 30 ημέρες και μέχρι 18 μήνες (δηλαδή ανεργία από 12?10?2013 έως 12?03?2015).
γ) Είναι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους ανέργων του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας (Γ.Ε.Ν.Ε.) και έχουν κάρτα ανεργίας.
δ) Δεν παίρνουν σύνταξη ή δώρο από την πλοιοκτήτρια εταιρεία ή βοήθημα οποιασδήποτε άλλης μορφής, κατά το χρόνο της καταβολής και δεν προστατεύονται από το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή άλλον δημόσιο ασφαλιστικό φορέα.
Να σημειωθεί ότι τα επιδόματα ανεργίας και μητρότητας δεν θεωρούνται βοήθημα άλλης μορφής.
ε) Δεν έχουν επιδοθεί σε άλλη βιοποριστική απασχόληση μετά την αναγραφομένη στο ναυτικό τους φυλλάδιο τελευταία απόλυση ή την αναγραφομένη στο διαβατήριό τους ημερομηνία εισόδου στη χώρα.

Τα δικαιολογητικά

Ο κάθε δικαιούχος απαιτείται να προσκομίσει το ναυτικό φυλλάδιο ή το διαβατήριο, απ’ όπου ελέγχονται τα παραπάνω. Επίσης, απαιτείται φωτοαντίγραφο του φυλλαδίου, το οποίο θα παραμείνει στον φάκελο του δικαιούχου.

Ακόμα, το Δώρο Πάσχα δικαιούνται να λάβουν οι κατωτέρω κατηγορίες ανέργων ναυτικών:
α) Ναυτικοί που δεν μπορούν να εργασθούν γιατί πάσχουν από χρόνια νοσήματα, εφόσον έχουν πάνω από 5 χρόνια θαλάσσια υπηρεσία.
β) Ναυτικοί άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Γ.Ε.Ν.Ε. που απολύθηκαν από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων μετά την 20η Οκτωβρίου 2014, εφόσον έχουν τουλάχιστον 2 χρόνια συνολική θαλάσσια υπηρεσία.
γ) Ναυτικοί χανσενικοί που νοσηλεύονται σε Νοσοκομείο Λοιμωδών Νόσων ή παραμένουν στο σπίτι τους.

Πως υπολογίζεται η θαλάσσια υπηρεσία

Για τον υπολογισμό της αναφερόμενης της συνολικής θαλάσσιας υπηρεσίας, υπολογίζεται η υπηρεσία που έχει αποκτηθεί:
α) Σε πλοία με Ελληνική σημαία,
β) σε πλοία με ξένη σημαία, συμβεβλημένα με το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (Ν.Α.Τ.),
γ) σε πλοία με ξένη σημαία μη συμβεβλημένα με το Ν.Α.Τ., εφόσον έχει εξαγορασθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Να σημειωθεί ότι το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο ναυτικός νοσηλεύθηκε σε κλινική ή νοσοκομείο, με δαπάνες του οικείου ασφαλιστικού φορέα ή του πλοιοκτήτη, υπολογίζεται ως θαλάσσια υπηρεσία
Αντίθετα, δεν προσμετράται ως χρόνος θαλάσσιας υπηρεσίας, η υπηρεσία που αποκτήθηκε σε παροπλισμένα πλοία που δεν τηρούσαν ναυτολόγιο.
Κατά τον υπολογισμό της θαλάσσιας υπηρεσίας και της ανεργίας, ο μήνας υπολογίζεται σε τριάντα 30
ημέρες, ως τελευταία δε απόλυση, λογίζεται η ημερομηνία μέχρι την οποία ο ναυτικός δικαιούται να λάβει αποζημίωση ή μισθό
Ναυτολόγηση μέχρι 30 ημέρες, δεν θεωρείται ότι διακόπτει το απαιτούμενο διάστημα ανεργίας.

pireas2day.gr

Διαβάστε ακόμα