Ατύχημα κατά την στιγμή της ανύψωσης! [video]

Η ανύψωση τόσο βαριών αντικειμένων προϋποθέτει -μεταξύ άλλων – το πλήρωμα να έχει εμπειρία και κατάλληλο εξοπλισμό.

Για μια μπάριζα ή καράβι σαν αυτό που θα δούμε – το οποίο από τον εξοπλισμό του φαίνεται ότι ειδικεύετε σε τέτοιου είδους αποστολές – το πιθανότερο είναι ότι και ανάλογο εξοπλισμό έχουν αλλά και πλήρωμα με εμπειρία.

Ίσως έφταιξε μια στιγμή απροσεξίας ή ‘’κακιάς’’ στιγμής.

Δείτε το βίντεο:

Διαβάστε ακόμα