Αυτοί είναι οι Χιώτες εφοπλιστές με νηολογημένα πλοία στη Χίο (video)

Συνολικά 21 ποντοπόρα πλοία βρίσκονται υπό το νηολόγιο Χίου σύμφωνα με το γραφείο νηολογίων και ναυτικών υποθηκολογίων.

Από τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν προκύπτει ότι και τα 21 πλοία ανήκουν σε Χιώτες εφοπλιστές.

Από αυτά τα 9 ανήκουν στην Σ. Λιβανός, τα 6 είναι συμφερόντων της ναυτιλιακής Χανδή, τα 3 στον καπ. Λουκά Κτιστάκη, τα 2 στους Φαφαληούς και το 1 στον Συμεών Παληό.

politischios.gr

Διαβάστε ακόμα