Κατά 37,8% αυξήθηκε ο αριθμός των αργούντων πλοίων

argounta_ploia_ (2)Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει στοιχεία αναφορικά µε τα αργούντα εµπορικά πλοία 100 ΚΟΧ (Κόροι Ολικής Χωρητικότητας) και άνω σε ελληνικούς λιµένες. Σύµφωνα µε τα στοιχεία αυτά, τα πλοία που είχαν τεθεί σε αργία σε ελληνικούς λιµένες κατά το έτος 2015 ανήλθαν σε 51, εκ των οποίων 27 είχαν ελληνική σηµαία και 24 ξένη.

Ο συνολικός αριθµός των αργούντων πλοίων αυξήθηκε κατά 37,8% και η ολική τους χωρητικότητα κατά 39,3%, κατά το έτος 2015 σε σχέση µε το έτος 2014, έναντι µείωσης 32,7% του αριθµού των αργούντων πλοίων και 45,3% της ολικής χωρητικότητας που παρατηρήθηκε το διάστηµα 2014-2013.

Ο αριθµός των αργούντων πλοίων 100 ΚΟΧ και άνω, µε ελληνική σηµαία σε λιµένες του εσωτερικού αυξήθηκε ατά 28,6% και η ολική τους χωρητικότητα κατά 18,6% το έτος 2015 σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία του τους 2014. Την αντίστοιχη περίοδο 2014-2013 παρατηρήθηκε µείωση του αριθµού των αργούντων πλοίων ε ελληνική σηµαία κατά 19,2% και της ολικής τους χωρητικότητας κατά 44,0%.

argounta_ploia_

Διαβάστε ακόμα