Δείτε τις τιμές των πλοίων σύμφωνα με την Baltic Exchange

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που ανακοίνωσε  το Baltic Exchange, η αξία αγοράς που έχει ένα πλοίο 5ετίας εκτιμάται στις εξής τιμές:

Για Bulk Carriers-Φορτηγά πλοία ανά τύπο:

-Capesize (172.000 dwt): Περίπου 30,5 εκ. δολάρια – από 37,5εκ δολάρια τέλος του Σεπτεμβρίου 2011 και 55,6 εκ δολάρια το Σεπτέμβριο του 2010.

-Panamax (74.000dwt):  Περίπου 20εκ. δολάρια από 28,3 εκ δολάρια το Σεπτέμβριο του 2011 και 39,5 εκ δολάρια το Σεπτέμβριο του 2010.

-Supramax (52,000dwt):  Περίπου 19,5εκ δολάρια από 25,5 εκ δολάρια το Σεπτέμβριο του 2011 και 32,2εκ δολάρια το Σεπτέμβριο του 2010.

Για Δεξαμενόπλοια πλοία ανά τύπο:

-VLCC (305.000 dwt): Περίπου 55,6εκ. δολάρια – από 73,3 εκ. δολάρια τέλος του Σεπτεμβρίου 2011 και 90,7 εκ δολάρια το Σεπτέμβριο του 2010.

-Aframax (105.000 dwt): Περίπου 27,2 εκ δολάρια από 37 εκ. δολάρια το Σεπτέμβριο του 2011 και 45,2 εκ δολάρια το Σεπτέμβριο του 2010.

-MR (45.000 dwt): Περίπου 20,8 εκ δολάρια, από 28 εκ. δολάρια το Σεπτέμβριο του 2011 και $27 εκατ. δολάρια το Σεπτέμβριο του 2010.

Διαβάστε ακόμα