Καταγγέλουν ”βαριά και αυθαίρετη βιομηχανία” στον όρμο των Βατίκων

Με αφορμή το θέμα της αγκυροβολίας των πλοίων στον όρμο Βοιών, το οποίο περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας της 27ης Ιουνίου 2013, η Ομοσπονδία των Βατικιώτικων Συλλόγων στην Αττική προχωρεί στην έκδοση του παρόντος ψηφίσματος, με αίτημα όπως αναγνωσθεί και ληφθεί υπόψιν κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης συζήτησης.

Με το Ψήφισμα αυτό, η Ομοσπονδία καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας να θέσει τέρμα σ’ αυτήν την αυθαιρεσία και να πάρει ΑΜΕΣΑ μέτρα, προστατεύοντας την περιοχή των Βατίκων από τη βαριά βιομηχανοποίησή της, η οποία στην ουσία δεν ωφελεί κανένα και δεν ταιριάζει στην ήπια τουριστική ανάπτυξη που θέλουμε για τον τόπο μας.

Στο παρόν επισυνάπτεται και το Υπόμνημα κατά της Αγκυροβολιας στον όρμο, που φορείς και φυσικά πρόσωπα από τα Βάτικα, μεταξύ αυτών και η Ομοσπονδία, είχαν αποστείλει το 2011 προς το Yπουργείο Προστασίας του Πολίτη και το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΜΟ ΒΟΙΩΝ

” Η Ομοσπονδία των Βατικιώτικων Συλλόγων Λακώνων Αττικής, με αφορμή τη σχετική συζήτηση της 27ης Ιουνίου στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας, θα ήθελε να επισημάνει ότι από την πρώτη στιγμή της ίδρυσης της προέταξε ως μείζον πρόβλημα για την περιοχή των Βατίκων την παράνομη αγκυροβολία πλοίων στον όρμο των Βοιών, η οποία την τελευταία δεκαετία έχει λάβει τεράστιες διαστάσεις.

Με γνώμονα μόνο το συμφέρον της περιοχής και λόγω του ότι δεν θέλαμε να θιγούν οι επαγγελματίες που ασκούν τη δραστηριότητα των εφοδιασμών, προσυπογράψαμε το σχετικό υπόμνημα που εστάλη σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς το 2011(επισυνάπτεται) και υιοθετήσαμε την εκεί πρόταση, ο εφοδιασμός των πλοίων να γίνεται εκτός του όρμου και σε σημείο που θα υποδειχθεί από ειδικούς, η δε αγκυροβολία στον όρμο να επιτρέπεται μόνο σε μικρά πλοία και για λόγους κακοκαιρίας στην περιοχή και ανωτέρας βίας.

Με αυτόν τον τρόπο, και η δραστηριότητα των εφοδιασμών θα συνεχιζόταν αλλά και ο όρμος θα προστατευόταν από τις εκατοντάδες αγκυροβολίες πλοίων, που με το σύρσιμο των αγκυρών στον βυθό, στην κυριολεξία τον έχουν «σκάψει», με ανυπολόγιστες περιβαλλοντικές αλλά ακόμη και γεωλογικές συνέπειες για την περιοχή.

Με το πέρασμα του χρόνου το πρόβλημα όχι μόνον δεν επιλύθηκε, αλλά εντάθηκε, λαμβάνοντας νέες διαστάσεις, διότι εκτός από τους εφοδιασμούς, όλο και περισσότερα πλοία, και μάλιστα μεγάλου τονάζ, αγκυροβολούν στον όρμο και παραμένουν εκεί καταχρηστικά, χωρίς κανένα λόγο, για πολλές ημέρες.

Πολλά απ’ αυτά τα πλοία εκτελούν επισκευαστικές εργασίες και υφαλοκαθαρισμούς, που επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο το θαλάσσιο περιβάλλον. Η ασύδοτη αυτή κατάσταση, που συνεχώς κλιμακώνεται και μετατρέπει μέρα με τη μέρα τον όρμο σε βιομηχανική ζώνη, υποβαθμίζοντας το θαλάσσιο και χερσαίο περιβάλλον, πρέπει ΑΜΕΣΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ.

Οι μοναδικοί και παγκοσμίου ενδιαφέροντος ενάλιοι αρχαιολογικοί θησαυροί (Παυλοπέτρι), η γειτνιάζουσα περιοχή Νatura 2000 της λίμνης Στρογγύλης και οι σπανίου κάλους παραλίες του όρμου, ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΟΥΣ. ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΛΕΟΝ ΘΕΑΤΕΣ.

Η Ομοσπονδία των Βατικιώτικων Συλλόγων Λακώνων Αττικής καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας να θέσει τέρμα σε αυτήν την αυθαιρεσία και να πάρει άμεσα μέτρα, προστατεύοντας την περιοχή των Βατίκων από τη βαριά βιομηχανοποίηση της, η οποία στην ουσία δεν ωφελεί κανέναν και δεν ταιριάζει στον τόπο μας”.

Μετά τιμής

Το ΔΣ της Ομοσπονδίας Βατικιώτικων Συλλόγων Λακώνων Αττικής

axortagos.gr

Διαβάστε ακόμα