ΣΥΡΙΖΑ: Ένταξη των Ναυτών στον Κανονισμό Βαρέων του ΙΚΑ

Ερώτηση προς τον κ. Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με θέμα «Ένταξη στον Κανονισμό Βαρέων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των Ναυτών όλων των κατηγοριών εμπορικών και επιβατηγών πλοίων» κατέθεσαν τρεις βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.

Αναλυτικά:

«Λόγω της φύσεως του επαγγέλματος, αλλά και ως επακόλουθο της σταδιακής μείωσης των θέσεων εργασίας στην ελληνική ναυτιλία, πολλοί ναυτικοί υποχρεώθηκαν, τα τελευταία χρόνια πριν τη συνταξιοδότησή τους, να εργαστούν στη στεριά σε ειδικότητες που είχαν και στα πλοία και οι οποίες εμπίπτουν στις διατάξεις των βαρέων, όπως οικοδόμοι, ελαιοχρωματιστές, καθαριστές και μεταφορείς.

Όταν όμως οι ασφαλισμένοι προσέρχονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ως τελευταίο φορέα ασφάλισής τους, προκειμένου να υποβάλουν αίτηση για σύνταξη, ενημερώνονται εμβρόντητοι ότι το επάγγελμα του Nαύτη δεν ανήκει στα βαρέα και ανθυγιεινά.

Το ΙΚΑ ΕΤΑΜ δεν έχει συμπεριλάβει το επάγγελμα του Ναύτη στη λίστα των επαγγελμάτων που εντάσσονται στα βαρέα, με αποτέλεσμα να μη συνυπολογίζει το χρόνο που έχουν πραγματοποιήσει οι τέως ναυτικοί, στο σύνολο του χρόνου που απαιτείται από το Νόμο για συνταξιοδότηση με τις διατάξεις των βαρέων, δηλαδή στο σύνολο των 3600 ή 7500 στα βαρέα.

Θα πρέπει να τονισθεί ότι όσοι συνταξιοδοτούνται από το ΝΑΤ, και όχι με διαδοχική ασφάλιση από το ΙΚΑ, αντιμετωπίζονται ως εργαζόμενοι στα βαρέα και ανθυγιεινά, με μειωμένα δηλαδή όρια ηλικίας και ημέρες ασφάλισης, καθώς με νομοθετική ρύθμιση το επάγγελμα του ναυτικού έχει χαρακτηρισθεί βαρύ, ανθυγιεινό και επικίνδυνο.

Στα κατά καιρούς ερωτήματα κάποιων ευσυνείδητων υπαλλήλων προς τη Διοίκηση του ΙΚΑ, η γνωμοδότηση ήταν αρνητική, με μόνη αιτιολογία ότι το επάγγελμα του Ναύτη δεν υπάρχει στον Κανονισμό Βαρέων του ΙΚΑ!

Στην επεξεργασία που έγινε το 2012 δεν ελήφθησαν υπόψη οι προτάσεις της επιτροπής του Γ.Λεβέντη, ούτε και το ότι το ναυτικό επάγγελμα πληροί όλα τα κριτήρια των επιτροπών, όπως είναι η βάρδια με νυχτερινό ωράριο, σε ύψος ή βάθος, σε περιορισμένο χώρο, σε υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες, η κατανάλωση άνω των 2.000 θερμίδων για άνδρες και 1.400 θερμίδων για γυναίκες κατά τη διάρκεια του οκταώρου εργασίας σε χειρονακτική εργασία, η έκθεση σε βλαπτικούς παράγοντες.

Με βάση τα παραπάνω ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου να συμπεριληφθεί το επάγγελμα του Ναύτη στον Κανονισμό των Βαρέων του ΙΚΑ, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση του επαγγέλματος και τη νομοθεσία του αρμόδιου για τους ναυτικούς ασφαλιστικού φορέα (ΝΑΤ), προκειμένου να αρθούν οι αδικίες εις βάρος ασφαλισμένων που συνταξιοδοτούνται από το ΙΚΑ με διαδοχική ασφάλιση;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Στρατούλης Δημήτρης

Λαφαζάνης Παναγιώτης

Δρίτσας Θεόδωρος »

Διαβάστε ακόμα