ΠΕΝΕΝ: Το πρόγραμμα για τους νέους άνεργους εξυπηρετεί τα εφοπλιστικά συμφέροντα

Η ΠΕΝΕΝ εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

“Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου σε συνεργασία με το Υπουργείο εργασίας, μέσω του ΓΕΝΕ, θέτει σε εφαρμογή πιλοτικό πρόγραμμα για την λεγόμενη ενίσχυση της απασχόλησης άνεργων νέων ναυτικών το οποίο τέθηκε για έγκριση στο Δ.Σ του ΓΕΝΕ στις 19 Φεβρουαρίου 2013.

Ενώ το ΓΕΝΕ έχει θεσμοθετημένη αποστολή από της ιδρύσεώς του την εξεύρεση εργασίας επί πλοίων σε προσφερόμενους και άνεργους ναυτικούς για να αποκλεισθεί η μεσολάβηση μεσαζόντων στην εργασία, θεωρούμε ότι η διαχείρηση αυτού του πιλοτικού προγράμματος από το ΓΕΝΕ εξυπηρετεί άλλους στόχους.

Το πρόγραμμα αυτό αφορά άνεργους ναυτικούς ηλικίας από 18 έως 30 ετών από τους οποίους 200 θα είναι αξιωματικοί και 800 κατώτερα πληρώματα.

Η διάρκεια του προγράμματος αφορά την τριετία 2013 – 2015 και περιλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση εκατό ωρών και πρακτική άσκηση επί πλοίου πέντε μηνών.

Το συνολικό κόστος του προγράμματος ανέρχεται στα 6 εκ. ευρώ και η αμοιβή για την θεωρητική κατάρτιση θα είναι 5 ευρώ την ώρα ενώ η αμοιβή για την πρακτική εξάσκηση θα είναι 1.000 ευρώ για τους αξιωματικούς και 800 ευρώ για τα κατώτερα πληρώματα.

Σύμφωνα με το σκεπτικό των εμπνευστών του προγράμματος θεωρούν ότι είναι κίνητρο για τους νέους άνεργους ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα να αποκτήσουν επαγγελματική δεξιότητα και εργασιακή εμπειρία στα πλοία.

Η πραγματικότητα όμως είναι διαφορετική γιατί ενώ η ανεργία καλπάζει σε όλους τους κλάδους μέχρι τώρα δεν έχει ληφθεί καμία μέριμνα για την προστασία των ανέργων και παραδόξως βρέθηκαν 6 εκ. ευρώ.

Το πρόγραμμα αυτό εντάσσεται στην λογική της λεγόμενης ανταγωνιστικότητας της ναυτιλίας εξυπηρετώντας τα εφοπλιστικά συμφέροντα αφού η πρακτική άσκηση στα πλοία των νέων ανέργων θα είναι επιδοτούμενη και οι άνεργοι θα δουλεύουν χωρίς συγκροτημένα δικαιώματα, χωρίς συλλογικές συμβάσεις εργασίας και ανασφάλιστοι, χωρίς κόστος για τους εφοπλιστές.

Επίσης με αυτό το πρόγραμμα προσπαθούν να διαμορφώσουν το κλίμα ώστε οι νεοεισερχόμενοι στο ναυτικό επάγγελμα να εμπεδώσουν τις νέες εργασιακές σχέσεις που προωθούνται ειδικά στην ποντοπόρο ναυτιλία με τις ατομικές συμβάσεις εργασίας και να συνειδητοποιήσουν ότι πρέπει να εργάζονται χωρίς δικαιώματα για να είναι ανταγωνιστικοί σαν εργαζόμενοι έναντι των Κινέζων – Φιλιππινέζων”.

Διαβάστε ακόμα