Προσπάθεια ενίσχυσης υποδομών του ΟΛΗ

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. συμμετέχει ενεργά και αποτελεσματικά στην προσπάθεια για την ενίσχυση των υποδομών και της εικόνας του Οργανισμού, δίνοντας έμφαση στην μόχλευση πόρων των διαρθρωτικών ταμείων, αλλά και αυτών που διατίθενται μέσω των της Δ’ προγραμματικής περιόδου, ώστε αφενός μεν ο Οργανισμός να εκσυγχρονιστεί σε όλα τα επίπεδα, αφετέρου δε να αναπτύξει σχέσεις και συνέργειες με άλλους σχετικούς Οργανισμούς.

Με την προσπάθεια αυτή, ενισχύεται συνολικά η εικόνα της Κρήτης ως εξωστρεφής και δυναμικός προορισμός, ενώ ενδυναμώνεται σημαντικά ο ρόλος και η σημασία της ως σημείο αναφοράς σε έργα που αφορούν ευρύτερα την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Τα τελευταία τρία χρόνια, η προσπάθεια του Οργανισμού προς την προαναφερθείσα κατεύθυνση έχει αποδώσει σημαντικά αποτελέσματα και ήδη εκτελούνται προγράμματα που συμβάλλουν σημαντικά στην ενίσχυση των παρεχόμενων υπηρεσιών, αλλά και στην μόχλευση Κοινοτικών πόρων, προς όφελος συνολικά της οικονομίας του τόπου.

Πιο συγκεκριμένα, προγράμματα που υλοποιεί ή συμμετέχει ο Οργανισμός μέσω ανάπτυξης δικτύων συνεργασίας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, είναι:

Το Πρόγραμμα “Mediterranean Decision Support System for Marine Safety (MEDESS-4MS)”, προϋπολογισμού 283.278,00 €, με συγχρηματοδότηση από το Διακρατικό Πρόγραμμα “Μεσογειακός Χώρος MED 2007-2013” κατά 75% και από εθνικούς Πόρους κατά 25%.

Στόχος του έργου είναι ενίσχυση της τεχνογνωσίας του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου σε θέματα πρόληψης θαλάσσιας ρύπανσης, την εμπεριστατωμένη καταγραφή και παρακολούθηση των περιστατικών ρύπανσης από θαλάσσιες δραστηριότητες και την εν γένει απόκτηση τεχνογνωσίας σε θέματα οργάνωσης, παρακολούθησης, εποπτείας και αντιμετώπισης περιστατικών με σύγχρονα μέσα.

Επικεφαλής του έργου είναι το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας της Κύπρου και εταίροι οι ακόλουθοι φορείς ανά χώρα:

ΕΛΛΑΔΑ: ΕΛΚΕΘΕ και Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης,
ΚΥΠΡΟΣ: Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας και Πανεπιστήμιο Κύπρου (Κέντρο Ωκεανογραφίας)
ΓΑΛΛΙΑ: Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, Γαλλικό Ινστιτούτο Θαλάσσιας Έρευνας
ΙΣΠΑΝΙΑ: Πανεπιστήμιο Βαλεαρίδων Νήσων (Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών), Οργανισμός Λιμένα Algeciras και οι ερευνητικοί οργανισμοί Puertos del Estado και Innovamar
ΙΤΑΛΙΑ: Ιταλική Ακτοφυλακή, Εθνικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής και Ηφαιστειολογίας, το Πανεπιστήμιο LUISS και ο Εθνικός Οργανισμός Ερευνών
ΜΑΛΤΑ: Το γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για την αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης στην Μεσόγειο Θάλασσα (REMPEC), το Πανεπιστήμιο της Μάλτας και το επιχειρησιακό Κέντρο αναφοράς IOI-Malta Operational Centre
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ: Η Ναυτιλιακή Αρχή της χώρας

Το έργο βρίσκεται σήμερα σε φάση υλοποίησης και τα πρώτα αποτελέσματα αναμένεται να ανακοινωθούν μετά την συνάντηση των εταίρων στην Μάλτα το πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαΐου.

– Το έργο «Ασφαλές Διασυνοριακό Λιμενικό Σύστημα» (SAFEPORT), στα πλαίσια του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Κύπρος 2007 – 2013, προϋπολογισμού 439.500 €, το οποίο στοχεύει στην βελτίωση της προσπελασιμότητας των περιοχών ευθύνης του Λιμένα, καθώς και στην προώθηση της τοπικής ανάπτυξης μέσα από την υιοθέτηση των αρχών ασφάλειας (security / safety) στις λιμενικές υποδομές, οι οποίες αποτελούν βασικές παραμέτρους για την ανάπτυξη της κρουαζιέρας. Στο έργο περιλαμβάνονται προμήθειες εξοπλισμού και εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας καθώς και σχέδιο αντιμετώπισης κρίσεων και κοινές δράσεις-γυμνάσια.

Ο ΟΛΗ είναι συντονιστής του έργου στο οποίο συμμετέχουν επίσης η Αρχή Λιμένων Κύπρου και τα Λιμενικά Ταμεία Ρεθύμνου, Πάτμου και Καλύμνου.
Το έργο βρίσκεται σε φάση υλοποίησης.
– «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και Εγκατάσταση Συστημάτων Ασφαλείας στον ΟΛΗ», προϋπολογισμού 2.036.650 €. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα “ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013” (ΕΣΠΑ).

Αντικείμενο του έργου είναι η υλοποίηση των εγκεκριμένων Σχεδίων Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης (ΣΑΛΕ) με στόχο την βελτίωση της παρεχόμενης ασφάλειας καθώς και την ταχύτερη και αμεσότερη κινητοποίηση του μηχανισμού ασφάλειας του λιμένα στην περίπτωση έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με τον κώδικα ISPS. Στο έργο περιλαμβάνονται προμήθειες εξοπλισμού και εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας.

Το έργο σήμερα βρίσκεται στην φάση της Πρόσκλησης Υποψηφίων Αναδόχων μέσω Ανοιχτής Διαγωνιστικής Διαδικασίας.

– Ο ΟΛΗ συμμετέχει επίσης στην Πρόσκληση των Προγραμμάτων ENPI – MED (Mediterranean Sea Basin Programme) με εταίρους την Αρχή Λιμένων Κύπρου, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Ωκεανογραφικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της Ιορδανίας, το Ωκεανογραφικό Ερευνητικό Κέντρο του Ισραήλ. Το έργο βρίσκεται στην τελευταία φάση αξιολόγησης.

– Τέλος, στα πλαίσια των Στρατηγικών Έργων της Πρόσκλησης του Προγράμματος “Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013”, ο ΟΛΗ συμμετέχει σε πρόταση με επικεφαλής εταίρο το Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών Κύπρου και εταίρους την Αρχή Λιμένων Κύπρου, το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, καθώς και τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις Βορείου – Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης.

Γίνεται αντιληπτό, ότι ο ΟΛΗ καταβάλλει – εν μέσω ιδιαίτερα δύσκολων οικονομικών συγκυριών – ιδιαίτερες προσπάθειες ενίσχυσης των υποδομών και του ρόλου του Οργανισμού, ώστε αυτός να καταστεί πόλος ανάπτυξης για την Κρήτη και την εθνική οικονομία συνολικά.

Η υπεραξία από την έντονα εξωστρεφή δραστηριότητα του ΟΛΗ θα είναι σημαντική και θα αναβαθμίσει συνολικά την θέση της Κρήτης και του Οργανισμού στο ιδιαίτερα ευμετάβλητο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η δραστηριότητα του Οργανισμού είναι αντιστρόφως ανάλογη των διατιθέμενων έμψυχων πόρων, οι οποίοι αν και περιορισμένοι δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους για την πρόοδο και την ανάπτυξη στην πράξη.

neakriti.gr

Διαβάστε ακόμα