Παράνομη και καταχρηστική η απόφαση των Ελληνικών Ναυπηγείων για την εκ περιτροπής εργασία

Το Σωματείο Εργαζομένων “Η Τρίαινα” Ναυπηγείων Σκαραμαγκά εξέδωσε το παρακάτω δελτίο τύπου:

Με την υπ’ αριθ.2180/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθήνας (διαδικασία εργατικών διαφορών) κρίθηκε ότι η επιβολή του μέτρου της εκ περιτροπής εργασίας, εκ μέρους της εταιρείας “ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΑΕ” για το σύνολο του προσωπικού της, διάρκειας μιας ημέρας την εβδομάδα είναι παράνομη και καταχρηστική.

Η απόφαση αυτή , που αποτελεί πιστεύουμε σταθμό στα δικαστικά χρονικά και έχει ιδιαίτερα μεγάλη σημασία για το σύνολο των εργαζομένων της χώρας μας, οι οποίοι αντιμετωπίζουν σε μεγάλη έκταση το ίδιο πρόβλημα, θέτει στην πραγματική της διάσταση το θέμα της εκ περιτροπής εργασίας και δεν αρκείται στην τήρηση των τυπικών προϋποθέσεων που θέτει ο νόμος. Ερευνά εάν πράγματι συντρέχουν οι ουσιαστικές προϋποθέσεις για την μονομερή επιβολή του μέτρου.

Στην περίπτωση των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, η απόφαση αυτή κρίνει ότι δεν συντρέχει η ουσιαστική προϋπόθεση για την επιβολή της εκ περιτροπής απασχόλησης, δηλαδή ο περιορισμός της δραστηριότητας του εργοδότη, «δεδομένου ότι βρισκόντουσαν σε εξέλιξη και εκκρεμότητα τα δύο προγράμματα του Πολεμικού Ναυτικού που η εναγομένη είχε αναλάβει να εκτελέσει με βάση το Ν. 3885/2010, δραστηριότητα η οποία όχι μόνο δεν είχε περιοριστεί, αλλά επιβαλλόταν να συνεχιστεί με εντατικούς ρυθμούς από το σύνολο σχεδόν των εργαζομένων της προκειμένου τα υποβρύχια να μπορέσουν να παραδοθούν στους χρόνους που είχαν οριστεί…»

Η επικαλούμενη από την εταιρεία καθυστέρηση στην καταβολή των δόσεων από το Ελληνικό Δημόσιο (συνεχίζει η απόφαση) , δεν συνιστά περιορισμό δραστηριότητας, αλλά πρόβλημα ρευστότητας που δεν δικαιολογεί την επιβολή του μέτρου, δεδομένου ότι από τον Οκτώβριο του έτους 2010 μέχρι και τον Μάιο του έτους 2011, της είχε καταβληθεί το συνολικό χρηματικό ποσό των 357.750.000 ευρώ, ενώ το μισθολογικό κόστος ανερχόταν μηνιαίως στο ποσό των 3.900.000 ευρώ.

Στη συνέχεια η απόφαση κρίνει ότι στην περίπτωση των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά ακόμη και αν συνέτρεχαν οι ουσιαστικές προϋποθέσεις του νόμου για την επιβολή του μέτρου της εκ περιτροπής εργασίας, το δικαίωμα αυτό ασκήθηκε καταχρηστικά.

” …Σε κάθε δε, περίπτωση, επισημαίνει η απόφαση, ήτοι ακόμα και αν γινόταν δεκτό ότι στην προκειμένη περίπτωση, τα ανωτέρω πραγματικά περιστατικά είναι ικανά να θεμελιώσουν την έννοια του περιορισμού της δραστηριότητας του εργοδότη, το δικαίωμα αυτό ασκήθηκε καταχρηστικά, καθόσον οι ενάγοντες υπέστησαν μείωση των μηνιαίων αποδοχών τους κατά 80%, μη μπορώντας ουσιαστικά να αντιμετωπίσουν τα έξοδα επιβίωσης των οικογενειών τους, ενώ εναγομένη με τον τρόπο αυτό μετακύλησε την επιχειρηματική ζημία της στους εργαζομένους, ζημία για την οποία ευθύνεται η ίδια και οι επιλογές των οργάνων της που ασκούν το διευθυντικό της δικαίωμα».

Τέλος η απόφαση , υποχρεώνει την εταιρεία να καταβάλει στους εργαζόμενους- ενάγοντες, το σύνολο των αποδοχών τους για όλο το επίδικο χρονικό διάστημα (18-4-2012 μέχρι 31-12-2012), όπως εάν εργάζονταν κανονικά για όλες τις εργάσιμες ημέρες την εβδομάδα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η παραπάνω απόφαση δέχθηκε στο σύνολό τους σχεδόν την νομική θεμελίωση και τα επιχειρήματα που από την αρχή είχε προβάλλει και στα οποία είχε στηρίξει την αγωγή του ο δικηγόρος του σωματείου μας και δικηγόρος του συνόλου των εναγόντων, ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΗΤΤΑΣ.

Σημειώνουμε ότι η παραπάνω απόφαση κρίνει για το μέτρο της εκ περιτροπής εργασίας που αφορά το διάστημα από 18-4-2012 μέχρι 31-12-2012, για το οποίο ασκήθηκαν οι δύο πρώτες αγωγές μας που δικάστηκαν στις 19-2-2013.

Οι δύο επόμενες αγωγές μας που αφορούν το διάστημα από 1-1-2013 μέχρι 30-6-2013 συζητούνται στις 25-9-2013, ενώ στις 3-12-2013 συζητείται και η τελευταία αγωγή μας που αφορά το διάστημα από 1-7-2013 μέχρι 30-9-2013. Η παραπάνω απόφαση του Δικαστηρίου, πιστεύουμε ότι θα αποτελέσει θετικό πρόκριμμα και για τις αγωγές μας αυτές.

Για το Σωματείο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΑΡΑΚΙΤΣΙΟΣ Β. ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Ε.

Διαβάστε ακόμα