ΝΑΤ: Οχι στο νομοσχέδιο του ΥΝΑ

Την άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου για την ανασυγκρότηση του ΥΝΑ ζητάει με κατά πλειοψηφία απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΑΤ.

Η απόφαση λήφθηκε καθώς όπως τεκμηριώθηκε αναλυτικά υπάρχουν σε αυτό διατάξεις που πλήττουν καίρια τη ναυτική εργασία, μειώνουν την απασχόληση και οδηγούν σε απώλεια εσόδων του ΝΑΤ.

Ολόκληρο το κείμενο των παρατηρήσεων του ΔΣ του ΝΑΤ μετά από ερώτηση του υπουργείου Εργασίας έχει ως εξής:

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Σε απάντηση του υπ’ αριθμ. 10080/2570/154/31-01-2013 εγγράφου του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, το ΔΣ/ΝΑΤ στην συνεδρίαση της 18-02-2013, συζήτησε τα κατωτέρω σχετικά με τα άρθρα του πολυνομοσχεδίου του ΥΝΑ που αφορούν το ΝΑΤ.

Άρθρο 11 παρ. 5

Με την προσθήκη των παραγράφων 3 και 4 στο άρθρο 87 του ΚΔΝΔ που αφορά τις οργανικές συνθέσεις ουσιαστικά καταργείται το ΠΔ 177/74 και ο εκάστοτε Υπουργός ΥΝΑ με απόφασή του μπορεί να καθορίσει την οργανική σύνθεση του προσωπικού των επιβατηγών ή επιβατηγών οχηματαγωγών πλοίων είτε κατά πλοίο μεμονωμένα είτε κατά πλόες που εκτελούν, με βάση τον απαιτούμενο αριθμό ναυτικών για τον χειρισμό και την στελέχωση των σωστικών μέσων του πλοίου.

Σε πρώτη φάση αφορά πλοία που εκτελούν πλόες μεταξύ ελληνικών λιμένων και λιμένων της αλλοδαπής ή μεταξύ λιμένων της αλλοδαπής, δηλαδή τα κρουαζιερόπλοια και τα Ε/Γ-Ο/Γ διεθνών πλόων, και οι αποφάσεις που θα εκδίδονται κατά πλοίο δεν θα δημοσιεύονται στην εφημερίδα της κυβέρνησης και δεν θα αναρτώνται στο διαδίκτυο.

Αυτό σημαίνει ότι στις προθέσεις του ΥΝΑ είναι η δραστική μείωση της οργανικής σύνθεσης σ’ αυτά τα πλοία με συνέπεια τα έσοδα του ΝΑΤ να μειωθούν ακόμη περισσότερο.

Άρθρο 18 παρ. 1

Μπορούν να συνάπτονται ατομικές συμβάσεις εργασίας μεταξύ του πλοιοκτήτη και του ναυτικού για ναυτολόγηση σε θέση κατώτερου πληρώματος σε φορτηγά πλοία άνω των 3.000 κοχ και είναι νηολογημένα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν.δ 2687/1953 καθώς και σε ιδιωτικά σκάφη αναψυχής ανεξαρτήτως σημαίας.

Άρθρο 18 παρ. 2

Οι ρυθμίσεις της παραγράφου 1 ισχύουν για όσους απογράφονται ως ναυτικοί, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, και ουσιαστικά με την ασάφεια που έχει αυτή η διάταξη μπορεί να ισχύει όχι μόνο για τους νέους απογεγραμμένους αλλά και για τους ήδη υπάρχοντες ναυτικούς.

Τόσο η πρώτη όσο και η δεύτερη παράγραφος και σε συνδυασμό με την τρίτη και τέταρτη παράγραφο του άρθρου 18 που αφορά τις ασφαλιστικές εισφορές και τον υπολογισμό της καταβαλλόμενης σύνταξης, θεωρούμε ότι το άρθρο αυτό βάζει την ταφόπλακα τόσο στο ΝΑΤ όσο και στις συντάξεις των ναυτικών.

Στο όνομα της ανταγωνιστικότητας της ναυτιλίας τα τελευταία τριάντα χρόνια είχαμε συνέχεια μειώσεις των οργανικών συνθέσεων στα φορτηγά πλοία 3.000 κοχ και άνω, μείωση του αριθμού των ελλήνων ναυτικών και φυσικά μείωση των εσόδων του ΝΑΤ με αποκορύφωμα τον Ν. 3569/2007 που απαλλάσσει τους πλοιοκτήτες από τις εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΝΑΤ και λοιπών Ταμείων για αξιωματικούς πέραν των προβλεπομένων της οργανικής σύνθεσης του όρου 8 των εγκριτικών πράξεων, όπως επίσης απαλλάσσει από την καταβολή εισφορών για ναυτικούς που ναυτολογούνται σε θέσεις κατώτερου πληρώματος.

Αυτή η εισφοροαπαλλαγή πρέπει να καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του ΝΑΤ και οι εικονικές ασφαλιστικές εισφορές θα υπολογισθούν με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Ναυτιλίας και Αιγαίου αφού καθορίσουν τον μισθό επί του οποίου υπολογίζονται.

Ανατρέπεται επίσης ο καθορισμός του ύψους της σύνταξης των ναυτικών και για τον υπολογισμό της θα λαμβάνεται υπόψη ο ευνοϊκότερος μισθός που κατεβλήθη και επί του οποίου εισπράχθηκαν εισφορές σε χρονικό διάστημα 48 μηνών εντός της τελευταίας δεκαετίας.

Θα έχουμε δηλαδή συνταξιούχους δύο κατηγοριών, αυτούς που θα υπολογίζονται με βάση τον μισθό που θα καθορίσουν οι ανωτέρω Υπουργοί και αυτοί οι οποίοι θα υπολογίζονται με βάση τα προσόντα και την κατηγορία πλοίων που εργάσθηκαν.

Και με αυτόν τον τρόπο μεθοδεύεται η παραπέρα μείωση των συντάξεων αφού η κρατική επιχορήγηση του ΝΑΤ θα μειώνεται ενώ θα έχει σοβαρές επιπτώσεις και στα λοιπά Ταμεία και άλλα κεφάλαια που διαχειρίζεται το ΝΑΤ αφού το ίδιο καλείται να καλύψει από τον προϋπολογισμό του τις όποιες οικονομικές αξιώσεις τους αναλογούν.

Θα πρέπει δηλαδή το ΝΑΤ να αποδώσει στον Οίκο Ναύτη, στα Τ.Π.Ε.Ν, στον ΕΛΟΕΝ, στην Ε.Ν, στο ΚΕΑΝ την αναλογία των χρημάτων που θα εισέπραττε αλλά ποτέ δεν θα εισπράξει.

Άλλωστε είναι κοινή διαπίστωση ότι όσα μέτρα έχουν παρθεί για την ενίσχυση της λεγόμενης ανταγωνιστικότητας της ναυτιλίας που είχαν στόχο την αύξηση των υπό ελληνική σημαία πλοίων, την μείωση της ανεργίας και την αύξηση των εσόδων του ΝΑΤ, όχι μόνο δεν απέδωσαν αυτά που προσδοκούσαν οι εμπνευστές τους αλλά είχαμε ραγδαία αύξηση της ανεργίας σε όλους τους κλάδους, κατακόρυφη πτώση των εσόδων του ΝΑΤ και των άλλων Ταμείων ενώ τα υπό ελληνική σημαία πλοία αυξήθηκαν ελάχιστα, από 432 έγιναν 600. Επειδή οι πλοιοκτήτες επωφελήθηκαν την απαλλαγή τους από τις εργοδοτικές εισφορές προς το ΝΑΤ.

Θεωρούμε ότι άμεσα πρέπει να καταργηθεί το άρθρο 12 του Ν. 3569/2007 που αφορά τις ασφαλιστικές εισφορές των φορτηγών πλοίων 3.000 κοχ και άνω, τις εγκριτικές πράξεις νηολόγησης, τις ειδικές συνθέσεις που έχουν δοθεί στα Ε/Γ-Ο/Γ πλοία διεθνών γραμμών.

Οι ασφαλιστικές εισφορές πρέπει να καταβάλλονται στο ΝΑΤ και τα άλλα Ταμεία επί του συνόλου των απασχολούμενων σε κάθε πλοίο.

Άρθρο 29 παρ. 1

Με την τροποποίηση αυτή κατά την χρονική περίοδο από 1 Νοεμβρίου έως 31 Μαρτίου το προσωπικό των Γενικών Υπηρεσιών θα μειωθεί από 50% έως και 70% με αποτέλεσμα παραπέρα αύξηση της ανεργίας και μείωση των εσόδων του ΝΑΤ.

Άρθρο 36

Τροποποίηση του Ν. 2932/2001: Καταργείται με την παρ. 1 η επτάμηνη δρομολόγηση για υδροπτέρυγα και ταχύπλοα που γίνεται τετράμηνη εκ της οποίας τρείς μήνες συνεχόμενη ενώ στην παράγραφο 7 αναφέρει ότι «οι ναυτικοί που απολύονται κατά την διακοπή εκτέλεσης των δρομολογίων για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά τους και δεν έχουν συμπληρώσει θαλάσσια υπηρεσία έξι μηνών, δικαιούνται ασφαλιστική κάλυψη για ένα μήνα», χωρίς την υποχρέωση εργασίας αλλά και χωρίς παροχή μισθού και τροφής.

Αυτή η ασφαλιστική κάλυψη παρέχεται μια φορά κατά την δρομολογιακή περίοδο και οι ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΝΑΤ βαρύνουν εξ’ ολοκλήρου τον πλοιοκτήτη. Σύμφωνα με την παράγραφο 6 ο πλοιοκτήτης είναι υποχρεωμένος να έχει το πλοίο στελεχωμένο με την οργανική σύνθεση κατά την περίοδο δρομολόγησής του που σημαίνει ότι το πλοίο θα είναι στελεχωμένο με την οργανική σύνθεση μόνο 4 μήνες.

Με την τροποποίηση αυτή αλλά και την τροποποίηση για την διακοπή εκτέλεσης δρομολογίων που πέραν των 60 ημερών της ετήσιας επιθεώρησης μπορεί να επεκταθεί η διακοπή εκτέλεσης δρομολογίων για 45 ακόμη ημέρες, το ΝΑΤ θα υποστεί σοβαρό οικονομικό πλήγμα.

Κατόπιν των ανωτέρω, το ΔΣ/ΝΑΤ αποφάσισε κατά πλειοψηφία την άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου διότι η τυχόν ψήφισή του θα μείωνε ακόμη περισσότερο τους ασφαλισμένους στο ΝΑΤ και θα συρρίκνωνε για μια ακόμη φορά τα έσοδά του όπως αναλυτικά περιγράφουμε στην απόφασή μας.

pireas2day.gr

Διαβάστε ακόμα