Βελτίωση της προσβασιμότητας των λιμένων

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες των Επιτροπών Στήριξης δύο κοινοτικών προγραμμάτων τις οποίες διοργάνωσε ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.

(α) των Ευρωπαϊκών Έργων «Seatoland – Οι συνδέσεις των Λιμένων προς την ενδοχώρα» και

(β) PORTA – «Οι Λιμένες ως Πύλες για την πρόσβαση στην ενδοχώρα» που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα MED.

Το έργο Seatoland στοχεύει στη δημιουργία στρατηγικών για τη βελτίωση της προσβασιμότητας των λιμένων και την ολοκλήρωσή τους με την ενδοχώρα, ως κύρια χαρακτηριστικά για την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους.

Στη Συνάντηση Εργασίας, ο ΟΛΠ παρουσίασε τα Μέτρα και τις Δράσεις που υλοποιεί στο έργο στην κατεύθυνση της διαχείρισης της κινητικότητας προς/από το Λιμένα και την ενδοχώρα του, με έμφαση στους Δήμους Πειραιά και Αθήνας. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην αναγκαιότητα παροχής χρήσιμων πληροφοριών στους επιβάτες της κρουαζιέρας, προς διευκόλυνση των επιβατών αλλά και προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.

Επίσης εκπρόσωπος του Δήμου Αθηναίων παρουσίασε την πρωτοβουλία δημιουργίας ενός Δικτύου Κέντρων Κινητικότητας, που συνάδει με τις γενικότερες πρωτοβουλίες του έργου Seatoland αλλά και του ΟΛΠ γενικότερα.

Η συμμετοχή φορέων από την Ισπανία (Ινστιτούτο FEPORTS), Ιταλία (Πανεπιστήμιο και Οργανισμός Λιμένος της Κατάνια), Γαλλία (Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Μασσαλίας), Σλοβενία (Οργανισμός Διαχείρισης Λιμένα Κόπερ) έδωσε την ευκαιρία για ανταλλαγή εμπειριών και πρακτικών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Για το έργο PORTA, ο ΟΛΠ φιλοξένησε την 7η Συνάντηση της Συντονιστικής Επιτροπής του Έργου. Ο εταίροι του έργου είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν την πρόοδο των εργασιών και ειδικά αναφορικά με τα Σχέδια Δράσης που διαμορφώνουν οι έξι Λιμένες που συμμετέχουν στο έργο (Πειραιάς, Αλικάντε, Κατάνια, Μασσαλία, Κόπερ, Βαλένθια).

Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιά, παρουσίασε τη Βάση Δεδομένων που έχει αναπτύξει και περιλαμβάνει ενημερωμένες πληροφορίες αναφορικά με τα δρομολόγια, κίνηση επιβατών και εμπορευμάτων από τους τερματικούς σταθμούς του Λιμένα, περιβαλλοντικά στοιχεία κλπ.

Ακολούθησε ενδιαφέρουσα συζήτηση με τους συμμετέχοντες να ανταλλάσσουν τις απόψεις τους, καταλήγοντας ότι οι πρωτοβουλίες των Λιμένων σε θέματα Διαχείρισης Κινητικότητας είναι πολύ σημαντικές και θα πρέπει να υπάρξει συνεργασία και με άλλους αρμόδιους Φορείς ώστε να υπάρξουν ολοκληρωμένες λύσεις.

Όπως τόνισε ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος του ΟΛΠ Α.Ε. κ. Γιώργος Ανωμερίτης: «ο ΟΛΠ Α.Ε. συμμετέχει ενεργά και με επιτυχία σε 11 Ευρωπαϊκά Προγράμματα, μέσα από τα οποία προωθούνται κοινές δράσεις προς όφελος όλων των λιμένων της χώρας και του μεταφορικού έργου στις χώρες της Ε.Ε.

Στόχος μας είναι να μην υπάρχει ευρωπαϊκό πρόγραμμα και διεθνής δράση ή πρωτοβουλία στην οποία ο ΟΛΠ και το ελληνικό λιμενικό σύστημα να μη δίνει τη δική του μάχη για κάθε νέα καινοτομία ή επενδυτική δραστηριότητα».

marinews.gr

Διαβάστε ακόμα