ΝΕΛ: Νέο μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο

Την κα Βασιλική Βάλβη του Μιχαήλ όρισε ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ναυτιλιακής Εταιρίας Λέσβου, κατά την συνεδρίασή του της 23.09.2013.
dealnews.gr

Διαβάστε ακόμα