Άρχισε να κινείται ο τομέας των αγοραπωλησιών

Σε καλύτερα επίπεδα από την προηγούμενη εβδομάδα κινήθηκε ο τομέας των αγοραπωλησιών τόσο στα πλοία μεταφοράς ξηρού φορτίου όσο και στα δεξαμενόπλοια.

Ειδικότερα στα πλοία ξηρού φορτίου γίνανε οι ακόλουθες πράξεις:

✏ Στα VLOC, το ‘SRI PREM PUTLI’ 280.537 DWT (1993 – Sasebo S.I) πουλήθηκε στην Polaris στις £ 44,4 εκ. (British Pounds). Το πλοίο είχε μετασκευαστεί τον Ιούνιο του 2009 από VLCC σε VLOC και είχε ναυλωθεί στη VALE για 14 χρόνια και αγοράστηκε με το υπόλοιπο Charter.

✏ Στα Panamax, το ‘EAST BRAVERY’ 74.117 DWT (2001 – Imabari S.B) αγοράστηκε από Έλληνες στα $ 10,7 εκ. και το ‘THEARESTON’ 69.640 DWT (1990 – Hashihama Zosen) πουλήθηκε σε Κινέζους στα $ 4.1 εκ.

✏ Στα Supramax, το ‘THALASSINI AXIA’ 58.608 DWT (2010 – SPP) αγοράστηκε από Έλληνες στα $ 18,5 εκ.

Στον τομέα των tankers γίνανε οι ακόλουθες πράξεις:

✏ Στα Suezmax, το ‘FRONT PRIDE’ 149.686 DWT (1993 – Mitsui) αγοράστηκε από Ευρωπαίους στα $ 12,1 εκ.

✏ Στα Chemicals, το ‘NAVIGO’ 16.755 DWT (1992 – Kvaerner Masa) πουλήθηκε στα $ 8 εκ. και τα ‘BROVIG MARIN’ 3.445 DWT (2005 – Turkter Tersane) και το ‘BROVIG BORA’ 3.502 DWT (2006 Celiktrans) αγοράστηκαν En-Bloc από Έλληνες στα $ 8 εκ.

gmoundreas.gr

Διαβάστε ακόμα