”Βολές ΑΝΕΚ” κατά κυβέρνησης

Με βολές κατά της ακολουθούμενης κυβερνητικής πολιτικής στην ακτοπλοΐα και προειδοποιήσεις για ανυπολόγιστες ζημιές στη χώρα μας από τυχόν απαξίωση του ακτοπλοϊκού κλάδου, η ΑΝΕΚ ανακοίνωσε, χθες, τα αποτελέσματά της για το εννεάμηνο του 2012.


Για πρώτη φορά η εταιρεία, παράλληλα με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων – εμφάνισε έσοδα μειωμένα κατά 21,6% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι και αυξημένες ζημιές- αναφέρεται στις καθυστερήσεις που παρατηρούνται «αδικαιολόγητα», όπως χαρακτηριστικά τονίζει, στην αντιμετώπιση των προβλημάτων του κλάδου.

«Στην κατεύθυνση εξεύρεσης λύσεων των προβλημάτων της ακτοπλοΐας, ο εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου, που θα μπορούσε να είναι ένα βασικό βήμα, έχει μετατεθεί για τον επόμενο χρόνο, ενώ άλλα μέτρα από την πλευρά της πολιτείας, όπως η μείωση του ΦΠΑ και η κατάργηση των μη ανταποδοτικών κρατήσεων των εισιτηρίων, καθυστερούν αδικαιολόγητα σε σχέση με την κατάσταση που επικρατεί στον κλάδο», επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Επισημάνσεις

Η ΑΝΕΚ επισημαίνει ακόμη ότι, στο εννεάμηνο του 2012, η επιβατηγός ναυτιλία, πέραν των δομικών και σωρευμένων προβλημάτων που ήδη αναφέρθηκαν, είχε να αντιμετωπίσει επιπλέον τη συρρίκνωση του μεταφορικού έργου σε όλες τις γραμμές. Ταυτόχρονα, το λειτουργικό κόστος των εταιρειών επιβαρύνθηκε από τις συνεχώς αυξανόμενες τιμές των καυσίμων. Συγκεκριμένα, η μέση τιμή των καυσίμων, το εννεάμηνο του 2012, αυξήθηκε κατά 19% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, ενώ ενδεικτικά αναφέρεται ότι η αύξηση ανέρχεται σε 49% σε σχέση με το έτος 2010 και 95% με το 2009.

Ως αποτέλεσμα της παραπάνω κατάστασης, η ΑΝΕΚ ανακοίνωσε ενοποιημένο κύκλο εργασιών για το εννεάμηνο του 2012, ύψους 160,9 εκατ. ευρώ, έναντι 205,4 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο πέρυσι. Αντίστοιχα, ο κύκλος εργασιών της μητρικής διαμορφώθηκε σε 134,4 εκατ. ευρώ, έναντι 170,3 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2011. Σημειώνεται ότι τα έσοδα του εννεάμηνου του 2011 είχαν ενισχυθεί από τις έκτακτες ναυλώσεις πλοίων του Ομίλου (Λιβύη).

Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (Ebitda) του Ομίλου διαμορφώθηκαν στο εννεάμηνο του 2012 σε κέρδη 7,6 εκατ. ευρώ, έναντι 20,1 εκατ. ευρώ τη συγκρίσιμη περίοδο και το Ebitda της μητρικής ανήλθε σε κέρδη 5,6 εκατ. ευρώ, έναντι 18,2 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2011.

Τα ενοποιημένα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας για το εννεάμηνο του 2012 ανήλθαν σε ζημιές 14,7 εκατ. ευρώ, έναντι 1,0 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2011, ενώ τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους της μητρικής διαμορφώθηκαν σε ζημιές ύψους 15,3 εκατ. ευρώ, έναντι 1,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Στη δυσμενή οικονομική συγκυρία που έχει περιέλθει η χώρα και ο κλάδος, και με δεδομένη τη συρρίκνωση της επιβατικής και εμπορευματικής κίνησης, οι στρατηγικοί στόχοι της διοίκησης του Ομίλου είναι αφενός μεν η εξασφάλιση της αναγκαίας ρευστότητας, αφετέρου δε η μείωση του λειτουργικού κόστους.

ΠΗΓΗ

Διαβάστε ακόμα