Έρχονται φοιτητικά δάνεια από το υπουργείο Παιδείας

Πολλοί είναι οι φοιτητές που οι οικογένειές τους δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στις αυξημένες δαπάνες των σπουδών τόσο σε προπτυχιακό επίπεδο, όσο και σε μεταπτυχιακό.

Στη Βρετανία το υπουργείο Παιδείας χορηγεί σε προπτυχιακούς φοιτητές άτοκα δάνεια προκειμένου να καλύψουν τα αυξημένα δίδακτρα με αρκετά όμως ευνοϊκούς όρους. Φαίνεται ότι και στην Ελλάδα πρόκειται να έχουμε μια θετική εξέλιξη στο θέμα των φοιτητικών δανείων, που μέχρι στιγμής παρέχονται από τράπεζες.

Το υπουργείο Παιδείας με προεδρικό διάταγμα αναμένεται να δώσει τη δυνατότητα στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να παρέχουν άτοκα δάνεια και άλλες οικονομικές ενισχύσεις με κριτήρια όπως το οικογενειακό εισόδημα, οι επιδόσεις σε μαθήματα, άλλα και κοινωνικά κριτήρια. Το ύψος των οικονομικών ενισχύσεων καθώς και οι προϋποθέσεις θα καθοριστούν από το προεδρικό διάταγμα.

Όσοι όμως φοιτητές δεν πληρούν τα κριτήρια θα πρέπει να γνωρίζουν ότι υπάρχει και η λύση των τραπεζών που χορηγούν δάνεια τόσο για προπτυχιακές, όσο και για μεταπτυχιακές σπουδές με διάρκεια αποπληρωμής από 3 έως και 10 χρόνια ανάλογα με το πιστωτικό ίδρυμα, ενώ τα επιτόκια ξεκινούν από το 5% για την HSBC και φθάνουν μέχρι και το 14,5% για τη Millenium Bank. Όσον αφορά στο πιστωτικό όριο αυτό μπορεί να φθάσει μέχρι και τα 50.000 ευρώ.

Στον πίνακα που ακολουθεί μπορούν γονείς και φοιτητές να λάβουν πληροφορίες για τα επιτόκια, τη μέγιστη διάρκεια και το πιστωτικό όριο των φοιτητικών δανείων καθώς και αν υπάρχουν επιπλέον παράμετροι. Σε κάθε περίπτωση συμβουλεύουμε τους ενδιαφερόμενους να επισκεφτούν τα καταστήματα των τραπεζών για περαιτέρω ενημέρωση.

Διαβάστε περισσότερο στο nasepo.gr

Διαβάστε ακόμα