Επιστολή του Επιμελητηρίου Κυκλάδων προς την ΠΝΟ

Η επιστολή αναφέρει:

«Κύριε Γενικέ Γραμματέα,

Όπως έχουμε επισημάνει τόσο σε προηγούμενες παρεμβάσεις μας όσο και σε επικοινωνία που είχαμε σχετικά με τις απεργιακές κινητοποιήσεις του κλάδου σας, σεβόμαστε τα δικαιώματα των εργαζομένων που εκπροσωπείτε, για το λόγο αυτό δεν προβήκαμε σε καμία ενέργεια από την εξαγγελία των κινητοποιήσεων.

Αντιμετωπίζοντας με σοβαρότητα το θέμα, αποφύγαμε δηλώσεις και κινήσεις που αποσκοπούν σε πρόσκαιρα, πολιτικά, επικοινωνιακά ή προσωπικά οφέλη, που συνήθως βρίσκουν έδαφος σε αντίστοιχες περιπτώσεις.

Όμως, πρέπει να γίνει αντιληπτό από την πλευρά σας, ότι οι συνθήκες είναι διαφορετικές από κάθε άλλη φορά που καταφύγατε σε παρόμοιους τρόπους διεκδίκησης των δικαιωμάτων σας. Οι επιχειρήσεις έχουν μηδενικά περιθώρια αντοχής, ακόμα και για μία ημέρα αποκλεισμού των νησιών και ιδιαίτερα αυτών που δεν εξαρτώνται αποκλειστικά από τον τουρισμό.

Η ανακοπή των εργασιών τους θέτει σε άμεσο κίνδυνο, τόσο τις πολύ μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις που εκπροσωπούμε, όσο και τους εργαζόμενους σε αυτές.

Η αγανάκτηση των κατοίκων των νησιών είναι πρωτοφανής και αυτό δείχνει ότι πρέπει να αποφεύγονται πρακτικές που οδηγούν σε αντιπαράθεση μεταξύ κοινωνικών ομάδων, κάτι που δεν εξυπηρετεί τους αγώνες και τις διεκδικήσεις κανενός.

Δυστυχώς, αυτό ακριβώς επιτυγχάνετε, δηλαδή να έχετε «απέναντι» σας τις νησιωτικές κοινωνίες, τις επιχειρήσεις, ακόμα και τους εργαζόμενους, όταν χωρίς καμία κοινωνική ευαισθησία και χωρίς να λαμβάνετε υπόψη τις προτάσεις μας για πρόβλεψη πλοίων και προσωπικού ασφαλείας, αποκόπτετε τη μοναδική οδό επικοινωνίας και στερείτε από τους νησιώτες το δικαίωμα της μετακίνησης, της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας, της ανάπτυξης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους και του εφοδιασμού των νησιών με βασικά αγαθά.

Κύριε Γενικέ Γραμματέα,

Σας καλούμε, να αναστείλετε τις απεργιακές κινητοποιήσεις τουλάχιστον για 48 ώρες, ώστε να ανεφοδιαστούν τα νησιά, να καλυφθούν οι βασικότερες ανάγκες τους και να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος για τη διαπραγμάτευση των αιτημάτων σας.»

Διαβάστε ακόμα