Κομισιόν: Ζητά αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις όσων απασχολούνται στα λιμάνια

Zήτημα αλλαγών και στις εργασιακές σχέσεις όσων απασχολούνται στα λιμάνια, έχει θέσει η Κομισιόν.

Ειδικότερα αναφέρει ότι η μείωση των προϋπολογισμών των λιμανιών από τις διοικήσεις τους οδηγεί στη λήψη μέτρων προκειμένου να προωθήσουν ευέλικτες συμφωνίες εργασίας και να προετοιμάσουν σημαντικά περιουσιακά τους στοιχεία για ιδιωτικοποίηση κυρίως μέσω παραχωρήσεων.

marinews.gr

Διαβάστε ακόμα