Χαμηλή κινητικότητα στον τομέα των αγοραπωλησιών

Χωρίς ιδιαίτερη κινητικότητα σε αριθμό κλεισιμάτων την εβδομάδα που πέρασε ο τομέας των αγοραπωλησιών, τόσο στα πλοία μεταφοράς ξηρού φορτίου όσο και στα δεξαμενόπλοια.

Στα πλοία ξηρού φορτίου γίνανε οι ακόλουθες πράξεις:

✏ Στα Capes, το ‘TAMOU’ 177.243 DWT (2005 – Namura), αγοράστηκε από Έλληνες στα $ 27 εκ. περίπου με παράδοση Charter Free.

✏ Στα Panamax, το ‘SD NOVA’ 70.108 DWT (1996 – Sumitomo), αγοράστηκε στα $ 6,7 εκ. και το ‘YM CULTIVATION’ 69.163 DWT (1997 – Koyo Dock) πουλήθηκε ‘As Is’ στα $ 5 εκ. .

Στον τομέα των tankers γίνανε οι ακόλουθες πράξεις:

✏ Στα VLCC, το ‘EAGLE VENICE’ και το ‘EAGLE VALENCIA’ 306.998 DWT (2005 – Samsung) πουλήθηκαν en bloc σε Έλληνες στα $ 80 εκ. περίπου.

✏ Στα LR2, το ‘NORDMARK’ 105.337 DWT (1998 – Halla ) με S/S και D/D due, πουλήθηκε στα $ 8,2 εκ.

✏ Στα Panamax, το ‘CHEMTRANS SUN’ 71.165 DWT (2000 – Hudong ), uncoated, αγοράστηκε περίπου στα $ 7 εκ.

gmoundreas.gr

Διαβάστε ακόμα