“Πιο αυστηροί οι έλεγχοι για το ναυτιλιακό λαθρεμπόριο.”

Στην άμεση καταπολέμηση του λαθρεμπορίου καυσίμων στο ναυτιλιακό τομέα θα συμβάλλει η ενσωμάτωση από την Ελλάδα της Οδηγίας 2010/65 στο εθνικό δίκαιο, η οποία πραγματοποιήθηκε πρόσφατα με πρωτοβουλία των συναρμόδιων Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα και Υφυπουργού Οικονομικών Γιώργου Μαυραγάνη.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του ΥΠΟΙΚ, η χώρα μας ενσωμάτωσε πλήρως στο εσωτερικό της δίκαιο την Οδηγία 2010/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Οκτωβρίου 2010, σχετικά με τις διατυπώσεις υποβολής δηλώσεων για τα πλοία κατά τον κατάπλου ή/και απόπλου από λιμένες των κρατών-μελών και για την κατάργηση της Οδηγίας 2002/6/ΕΚ. Είναι χαρακτηριστικό ότι πλέον μεταξύ άλλων καθίσταται δυνατή η εφαρμογή ηλεκτρονικού συστήματος παρακολούθησης εισόδου-εξόδου εμπορευμάτων από τα τελωνεία.

Με τον τρόπο αυτό, εκτός από την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου, και ιδιαιτέρως του λαθρεμπορίου καυσίμων, θα ενισχυθεί και το εμπόριο των θαλάσσιων μεταφορών. Ένα ακόμα από τα οφέλη που θα προκύψει από την εφαρμογή της θα είναι, δυνητικά, η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στο χώρο του εμπορίου και της ναυτιλίας.

Σε αυτό το πλαίσιο η ενσωμάτωση της εν λόγω Οδηγίας στην ελληνική έννομη τάξη συνιστά επιτυχία εθνικής σημασίας καθώς επιφέρει μια σειρά από οφέλη για την ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας. Ειδικότερα, με την εφαρμογή της, η Ελλάδα μπορεί να εξελιχθεί σε πύλη για την Ενιαία Αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε βασικό διαμετακομιστικό κέντρο εμπορευμάτων, καθώς μειώνεται πλέον ο χρόνος εκτελωνισμού και οι διαδικασίες φόρτωσης-εκφόρτωσης στα ελληνικά λιμάνια αυτοματοποιούνται, δημιουργώντας πολύτιμες οικονομίες κλίμακας.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η Ολλανδία, προκειμένου να διατηρήσει την πρωτοκαθεδρία του Ρόττερνταμ ως πρώτο λιμάνι της Ευρώπης, και η Γερμανία, για να ενδυναμώσει την ισχύ του λιμανιού της στο Αμβούργο, έσπευσαν από τους πρώτους να ενσωματώσουν τη συγκεκριμένη Οδηγία. Άλλωστε η εναρμόνιση και εφαρμογή της Οδηγίας 2010/65 στα δίκαια των ευρωπαϊκών χωρών αποτελούν ισχυρή επιθυμία και του ευρωπαϊκού εφοπλιστικού κόσμου, κάτι που έχει επανειλημμένως αναφερθεί στο ενημερωτικό έντυπο “European Community of Shipowner’s Association – ECSA”.

ΠΗΓΗ

Διαβάστε ακόμα