Κρουαζιέρα:Εννέα Ενώσεις θα λειτουργούν υπό κοινή οργάνωση

Εννέα Ενώσεις κρουαζιέρας ανακοίνωσαν ότι συμφώνησαν να λειτουργούν υπό κοινή οργάνωση με μία ενιαία δομή, προκειμένου να υπάρχει ένας ηγετικός φορέας που θα εκπροσωπεί την παγκόσμια αγοράς κρουαζιέρας.

Οι ενώσεις αυτές είναι: ο Παγκόσμιος Σύνδεσμος Εταιρειών Κρουαζιέρας (CLIA), το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Κρουαζιέρας (ECC), η Ένωση Κρουαζιέρας Ασίας (ACA), η Ένωση Επιβατηγών Πλοίων (PSA/ACE), η Ένωση Γαλλίας (AFCC) και Βραζιλίας (ABREMAR), η Βορειοδυτική και Καναδική Ένωση κρουαζιέρας (NWCCA), η Ένωση κρουαζιέρας Αλάσκας (ACA) και το Διεθνές Συμβούλιο κρουαζιέρας Αυστραλίας και Ασίας (ICCA).
 Τα μέλη όλων των Ενώσεων συμφώνησαν να χρησιμοποιούν το όνομα του Παγκόσμιου Συνδέσμου Εταιρειών Κρουαζιέρας (CLIA) με την αντίστοιχη ονομασία της γεωγραφικής περιοχής που ανήκουν, ενώ όλα τα γραφεία των ενώσεων θα παραμείνουν ως έχουν.

Η νέα Ένωση δημιουργήθηκε για να εξασφαλίσει αφενός αυξημένα οφέλη, αφετέρου μία παγκόσμια και ενιαία φωνή για τις εταιρείες κρουαζιέρας, τουριστικούς πράκτορες και συνεργάτες – οι οποίοι στο σύνολό τους συμβάλλουν σημαντικά σε μία βιομηχανία με οικονομικά οφέλη περίπου 100 δισεκατομμύρια δολλάρια και πάνω από 753.000 θέσεις εργασίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Για τις εταιρείες κρουαζιέρας, η νέα ένωση προσφέρει ένα κοινό διεθνές όργανο αρμόδιο για τεχνικά θέματα και κανονισμούς, μία ενοποιημένη παγκόσμια πλατφόρμα επικοινωνίας και ένα ενιαίο συντονιστικό όργανο εκδηλώσεων, όπου θα μπορεί με το καλύτερο τρόπο να κεφαλοποιείται η επένδυση της ένταξης και συμμετοχής των εταιρειών κρουαζιέρας στην Ένωση.

Για τους ταξιδιωτικούς πράκτορες, η νέα Ένωση θα προσφέρει ισχυρότερα προγράμματα συνεργασίας και δικτύωσης σε μία ευρύτερη κλίμα. Για τους δε συνεργάτες, εξασφαλίζονται καλύτερες ευκαιρίες για τους πελάτες τους καθώς και περαιτέρω ανάπτυξη των επιχειρηματικών συνεργιών.

Η CLIA θα διοικείται από μία Παγκόσμια Εκτελεστική Επιτροπή, υπό την προεδρία του κ. Howard Frank, Αντιπροέδρου, Γενικού Διευθυντή Επιχειρήσεων και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της εταιρείας Carnival. Η κα Christine Duffy, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Παγκόσμιου Συνδέσμου Κρουαζιέρας, θα συμμετέχει ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της νέας Ένωσης, έχοντας υπό την καθοδήγησή της μία ομάδα με αρμοδιότητες για διεθνή τεχνικά θέματα και κανονισμούς, έρευνα, επικοινωνία, σχέσεις με τον κλάδο και δημόσιες υποθέσεις.

“Είμαστε τώρα πραγματικά ένας κλάδος με μία φωνή”, δήλωσε ο κ. Howard Frank. “Δεδομένης της τρομακτικής ανάπτυξης και της συνεχιζόμενης παγκοσμιοποίησης της αγοράς κρουαζιέρας, αυτή η εξέλιξη έρχεται ουσιαστικά να απαντήσει στην ανάγκη να μιλάμε και να ενεργούμε με μία κοινή φωνή και παράλληλα, να αναγνωρίζουμε τη σημασία των τοπικών σχέσεων. Η νέα Ένωση θα διαδραματίσει ρόλο ζωτικής σημασίας, προκειμένου να διαμορφωθούν εκ των προτέρων οι πολιτικές και το κανονιστικό περιβάλλον σε παγκόσμιο επίπεδο καθώς και η προώθηση της κρουαζιέρας σε διάφορους φορείς μέσω ενός πιο αποτελεσματικού συντονισμού επικοινωνίας και ενεργό συμμετοχή των εμπλεκομένων”.

“Υπάρχουν άμεσα και μακροπρόθεσμα οφέλη από τη νέα Ένωση που είναι εκτενή και με μεγάλο εύρος εμβέλειας”, πρόσθεσε η κα Christine Duffy. “Μας επιτρέπει να αξιοποιήσουμε με το καλύτερο δυνατό τρόπο την επένδυση συμμετοχής των μελών και συνεργατών μας στην Ένωση και παράλληλα, να ενδυναμώσουμε την ηγετική θέση του κλάδου μας σε διεθνές επίπεδο σε θέματα όπως η ασφάλεια, το περιβάλλον, η αειφορία και η υγεία. Μας δίνει επίσης τη δυνατότητα να εδραιωθεί η έρευνα της αγοράς κρουαζιέρας και να ενισχυθούν προωθητικά προγράμματα και εκδηλώσεις, προκειμένου να αυξηθεί περαιτέρω το ενδιαφέρον των καταναλωτών στην κρουαζιέρα.”

Η παγκόσμια οργάνωση της CLIA θα εκπροσωπεί πλέον τη βιομηχανία της κρουαζιέρας στο Διεθνές Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΙΜΟ) που εδρεύει στο Λονδίνο, στο Διεθνές Οργανισμό Εργασίας στη Γενεύη, καθώς και σε άλλους διεθνείς ναυτιλιακούς οργανισμούς σε όλο τον κόσμο. Θα επικεντρωθεί στην παγκόσμια στρατηγική, στα διεθνή θέματα του κλάδου της κρουαζιέρας και στη στρατηγική της επικοινωνίας. Τοπικά και περιφερειακά ζητήματα θα συνεχίζουν να χειρίζονται από τους κατά τόπους εθνικούς συνδέσμους στη Βόρεια Αμερική, στην Ευρώπη, στην Ασία και Αυστραλία. Οι δε υπάλληλοι της νέας Ένωσης θα βρίσκονται σε όλο τον κόσμο.

Εδώ στην Ευρώπη το Ευρωπαϊκό συμβούλιο Κρουαζιέρας θα μετονομαστεί σε CLIA Ευρώπης και θα στηρίζεται στις στέρεες βάσεις και τις εξαιρετικές σχέσεις που έχουν ήδη οικοδομηθεί στις Βρυξέλλες με τα Ευρωπαϊκά Ινστιτούτα και τους σχετικούς αρμόδιους φορείς της Ευρώπης. Το γραφείο των Βρυξελλών θα ενδυναμωθεί και θα αναπτυχθεί. περαιτέρω Ο Πρόεδρος της CLIA Ευρώπης και Πρόεδρος της Silversea Cruises, κ. Manfredi Lefebvre D’Ovidio δήλωσε σχετικά:

“Η νέα διεθνής οργάνωση θα ενισχύσει σημαντικά την επικοινωνία και θα αποδώσει τα μέγιστα στην υποστήριξη της βιομηχανίας της κρουαζιέρας, τόσο σε διεθνές επίπεδο όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς η CLIA Ευρώπης θα επικοινωνήσει το μήνυμα στην Ευρώπη”Ένας Κλάδος, Μία Φωνή”. Ο τομέας της κρουαζιέρας τώρα θα αναγνωρίζεται ευρέως ως ένας από τους πιο σημαντικούς και πολύτιμους επιχειρηματικούς τομείς, στοχεύοντας ιδιαίτερα στο κτίσιμο εποικοδομητικού διαλόγου που έχει ήδη καθιερωθεί στα Ευρωπαϊκά Ινστιτούτα με αμοιβαία οφέλη τόσο για τον κλάδο καθώς και για το ευρύτερο πολιτικό και δημόσιο συμφέρον στην Ευρώπη. Πιο συγκεκριμένα, η CLIA Ευρώπης θα συνεχίζει να εργάζεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση προς την κατεύθυνση της ποιοτικής ναυτιλίας, την τήρηση υψηλών προδιαγραφών ασφάλειας και περιβάλλοντος και να συνεχίζει με αυξανόμενους ρυθμούς να συμβάλει καθοριστικά στην ευρωπαϊκή οικονομία.”

Με αφορμή την ανακοίνωση της ίδρυσης της νέας παγκόσμιας ένωσης, ο κος Κυριάκος Αναστασιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της Louis Cruises., δήλωσε σχετικά, « Η Louis Cruises η μοναδική ελληνική εταιρεία κρουαζιέρας και ενεργό μέλος τόσο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Κρουαζιέρας, όσο και της CLIA καθώς και εκ των ιδρυτών της Ένωσης Εφοπλιστών κρουαζιεροπλοίων και φορέων ναυτιλίας, υποδέχεται με χαρά το νέο ισχυρό όργανο εκπροσώπησης του κλάδου, που κάνει ουσιαστικά πράξη το «ισχύς εν τη ενώσει». Παράλληλα, θεωρεί ότι η συμμετοχή της εταιρείας στον παγκόσμιο αυτό σύνδεσμο με σημαντική διεθνή επιρροή αποτελεί μια πολυσήμαντη ευκαιρία για την Ελληνική κρουαζιέρα και εθνική οικονομία εν γένει.»

ΠΗΓΗ

Διαβάστε ακόμα