ΝΕΛ: Παραιτήθηκε ο Αθαν. Μαρκόπουλος – Ράντος

Tο Διοικητικό Συμβούλιο της NΕΛ ανακοινώνει την παραίτηση από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ανεξάρτητου μη Εκτελεστικού μέλους κ. Μαρκόπουλου-Ράντου Αθανάσιου του Κωνσταντίνου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την συνεδρίασή του που έχει ορισθεί για την Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2013 θα προβεί στην αντικατάστασή του σύμφωνα με το νόμο 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης ορίζοντας νέο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος σε αναπλήρωσή του μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση.

dealnews.gr

Διαβάστε ακόμα