”Αγοραπωλησίες”: υποτονικός ο ρυθμός

Χωρίς τίποτα το συνταρακτικό και αυτή την εβδομάδα ο ρυθμός των αγοραπωλησιών σε όλους τους
τύπους των πλοίων.

Στα πλοία ξηρού φορτίου γίνανε οι ακόλουθες πράξεις:

✏ Στα Capes, το ‘BULK EUROPE’ 170.578 DWT (2001 – Sasebo H.I) πουλήθηκε στην ZelaShipping περίπου στα $ 19 εκ. και το ΄BULK ASIA’ 170.578 DWT (2001 – Sasebo H.I) αγοράστηκε απότην Winning Shipping επίσης στα $ 19 εκ. περίπου.

✏ Στα Panamax, το ‘FREIA’ 74.269 DWT (2003 – Oshima) με παράδοση το 2013 και με αναίρεση
δικαιώματος επιθεώρησης πουλήθηκε κοντά στα $ 14 εκ.

✏ Στα Handymax, το ‘ID TIDE’ 45.406 DWT (1995 – Tsuneishi Zosen) με παράδοση το 2013
πουλήθηκε στα υψηλά $ 7 εκ

Στον τομέα των tankers γίνανε οι ακόλουθες πράξεις:

✏ Στα Aframax, το ‘GAN-DESTINY’ 112.973 DWT (2010 – SPP) πουλήθηκε σε Έλληνες περίπου
στα $ 33,5 εκ.

✏ Στα Products, το ‘LIHOU’ 38.472 DWT (2005 – Guangzhou) πουλήθηκε σε Έλληνες από την
τράπεζα που το είχε κατασχέσει στα $ 12,5 εκ .

ΠΗΓΗ

Διαβάστε ακόμα