ΝΕΕ: Στον έλεγχο των ”πλοηγών” η Υπηρεσία

Στους πλοηγούς, μέσω σύστασης εταιρείας ειδικού σκοπού, στην οποία θα συμμετέχει και το ελληνικό Δημόσιο, προτείνει το Ναυτικό Επιμελητήριο της Ελλάδος να περάσει η δημόσιου χαρακτήρα σήμερα Πλοηγική Υπηρεσία.

Το ΝΕΕ στην πρότασή του προς τη Γενική Γραμματεία Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής του ΥΝΑ αναφέρει ότι στην εταιρεία προβλέπεται να παραχωρηθεί η δημόσια λειτουργία της παροχής πλοηγικών υπηρεσιών στην Επικράτεια και στην Ελληνική Οικονομική Θαλάσσια Ζώνη.

Ο καθορισμός των πλοηγικών τελών θα παραμένει αποκλειστική αρμοδιότητα του υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, ενώ το Λιμενικό θα διατηρήσει τον έλεγχο ως προς την εφαρμογή των νόμων και κανονισμών στις πλοηγικές υπηρεσίες. Η εταιρεία θα αναλάβει την υποχρέωση τήρησης ποιοτικών κριτηρίων (service level requirements), ενώ θα καταβάλει στο Δημόσιο ποσοστό επί του κύκλου εργασιών ως δικαιώματα παραχώρησης.

ΠΗΓΗ

Διαβάστε ακόμα