Βύθιση Α/Κ σκάφους στην Κάλυμνο

Ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή Καλύμνου, πρωινές ώρες σήμερα, για περιστατικό εισροής υδάτων στο ελλιμενισμένο Α/Κ σκάφος «ΤΑ ΟΚΤΩ ΑΔΕΛΦΙΑ» Ν. Καλύμνου 197 με αποτέλεσμα την ημιβύθισή του.

Άμεσα μετέβησαν στο σημείο στελέχη της οικείας Λιμενικής Αρχής, όπου με μέριμνα του πλοιοκτήτη και με τη συνδρομή ιδιωτικού γερανοφόρου οχήματος απετράπη η βύθισή του και πραγματοποιήθηκε απάντληση των υδάτων.

Από το περιστατικό δεν προκλήθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.

Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Καλύμνου.

hcg.gr

Διαβάστε ακόμα

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου, Κωστής Μουσουρούλης, έδωσε την ακόλουθη απάντηση στην ερώτηση του βουλευτή της Χρυσής Αυγής, Νικόλαου Κούζηλου, με θέμα «Μεγάλα προβλήματα λειτουργίας στο Κέντρο Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού».

«Η ναυτική εκπαίδευση αποτελεί θεμέλιο της ναυτιλιακής μας πολιτικής και η ποιοτική της αναβάθμιση βασική επιδίωξη του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.

Στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού ήδη από το έτος 2011, η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου προώθησε αίτημα προς την αρμόδια Επιτροπή του άρθρου 2 της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ) 33/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την έγκριση κάλυψης του συνόλου των κενών οργανικών θέσεων εκπαιδευτικών των Κέντρων Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (Κ.Ε.Σ.Ε.Ν.), ήτοι τριάντα τριών (33) θέσεων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ), όπως αυτές προβλέπονται από τις διατάξεις του π.δ. 63/1974.

Ωστόσο, εκκρεμεί η σχετική έγκριση από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ν. 3986/11, άρθρο 37 παρ.1 «περί ρυθμίσεων για τον περιορισμό των προσλήψεων στους κρατικούς φορείς»).

Για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. τρέχοντος έτους έχει εγκριθεί, με την αριθ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.5/66/16802/10-9-2012 Απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2, παρ. 1 της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, και έχει ολοκληρωθεί η πρόσληψη τριάντα τριών (33) ωρομίσθιων καθηγητών διαφόρων ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου.

Αναφορικά με το θέμα του προγραμματισμού των κύκλων φοίτησης, η Διοίκηση της Σχολής μεριμνά για την αναπροσαρμογή τους ανά τακτά χρονικά διαστήματα λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες που προκύπτουν ως προς τον αριθμό των σπουδαστών και, σε κάθε περίπτωση, εξαντλεί κάθε δυνατότητα για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή τους αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες που βιώνουν οι ίδιοι και οι οικογένειές τους υπό την παρούσα οικονομική συγκυρία.

Ως προς τις κτιριακές υποδομές σημειώνουμε ότι το Νοέμβριο του 2012 ολοκληρώθηκε το έργο επισκευής και ανακαίνισης του κτιρίου του Κ.Ε.Σ.Ε.Ν., συνολικής δαπάνης 900.000,00€, με δωρεά της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών μέσω τριμερούς σύμβασης, η οποία κυρώθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 247 του ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86 Α΄) και με την οποία αντιμετωπίσθηκε το σύνολο των προβλημάτων των εγκαταστάσεων.

Συναφώς με τα ανωτέρω σημειώνεται ότι το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, ως αρμόδιος φορέας για την παροχή ναυτικής εκπαίδευσης στη χώρα μας, έχει προβεί στις ακόλουθες ενέργειες:
i) νομοθετική ρύθμιση, με την οποία οι συνταξιούχοι του ΝΑΤ (Πλοίαρχοι, Μηχανικοί, Ραδιοτηλεγραφητές) εκπαιδευτές ναυτικών μαθημάτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ωριαία αντιμισθία, εξαιρούνται μέχρι την 31-12-2014 από τον ν.3863/2010.

Οι περιορισμοί και οι μειώσεις των συντάξεών τους είχαν ως αποτέλεσμα να μην προσέρχονται ως υποψήφιοι προς πρόσληψη εκπαιδευτικοί και οι θέσεις στις Σχολές να παραμένουν κενές.
ii) Προώθηση τροποποίησης του ν. 3450/2006 για τη βελτίωση της διαδικασίας μονιμοποίησης των με τριετή θητεία επίκουρων καθηγητών εφαρμογών στις ΑΕΝ.

iii) Προκήρυξη διακοσίων δύο (202) θέσεων ωρομισθίων καθηγητών ΑΕΝ-ΚΕΣΕΝ.
Επίσης, στο πλαίσιο αναβάθμισης της ναυτικής εκπαίδευσης συγκροτήθηκε Ομάδα Εργασίας, η οποία έχει αναλάβει τον καθορισμό της στρατηγικής και τη μελέτη των απαιτούμενων παρεμβάσεων στο συνολικό σύστημα ναυτικής εκπαίδευσης και πιστοποίησης ναυτικών.

Ειδικότερα, αντικείμενο της εν λόγω Ομάδας αποτελεί:

i) Ο σχεδιασμός ολοκληρωμένου συστήματος ναυτικής εκπαίδευσης για τις προδιαγραφές, τη δομή, την οργάνωση, την πιστοποίηση και τον έλεγχο των διοικητικών, οικονομικών και εκπαιδευτικών λειτουργιών των Σχολών εκπαίδευσης, κατάρτισης και επιμόρφωσης.

ii) Ο σχεδιασμός συστήματος πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων των διδασκόντων στις δημόσιες και ιδιωτικές Σχολές εκπαίδευσης, κατάρτισης και επιμόρφωσης.

iii) Η μελέτη συστήματος εποπτείας και αξιολόγησης του εκπαιδευτικού και διοικητικού έργου των Σχολών.

iv) Η κατάρτιση πρότυπων εξοπλισμού και προδιαγραφών για τις κτιριακές εγκαταστάσεις, καθώς και η υποβολή πρότασης για την ηλεκτρονική διασύνδεση των Σχολών με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου.

v) Η επεξεργασία προτάσεων για την εφαρμογή διεθνών προτύπων και συνεργασία με διεθνή Ιδρύματα και Φορείς της ναυτικής εκπαίδευσης.

vi) Η υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση του προβλήματος πρακτικής εκπαίδευσης των σπουδαστών.

vii) Η υποβολή πρότασης για τη βελτίωση της τριμερούς συνεργασίας (εργοδοσία, ναυτεργασία, Υπουργείο).

Διαβάστε ακόμα