Προκηρύσσονται γραμμές στις οποίες δεν συμμετέχει κανένα πλοίο

Του
Μηνά Τσαμόπουλου

Την υποβάθμιση της ακτοπλοϊας από την κυβέρνηση παρά το γεγονός ότι είναι ένας ζωτικής σημασίας κλάδος για την πολυνησιακή Ελλάδα επεσήμανε μιλώντας στο “The Posidonia Sea Tourism Forum” ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας, Μιχάλης Σακέλλης.

«Εν αντιθέσει με την Ελλάδα, σε όλες τις Ευρωπαϊκές Χώρες οι Θαλάσσιες συγκοινωνίες επιδοτούνται, ενώ εφαρμόζονται χαμηλοί έως μηδενικοί συντελεστές ΦΠΑ. Εκτός όμως από την άνιση μεταχείριση της Επιβατηγού Ναυτιλίας σε διεθνές επίπεδο, και στην ίδια την Ελλάδα διαπιστώνουμε άνιση μεταχείριση, αφού ενώ κρίθηκε απαραίτητη η μείωση του ΦΠΑ στις ξενοδοχειακές υπηρεσίες και ενώ συζητείται για την εστίαση, για μία ακόμα φορά ξεχάσαμε την Ακτοπλοΐα μας. Εκτός αυτού οι χερσαίες μεταφορές στην Ελλάδα επιδοτούνται ενώ οι Ακτοπλοϊκές επιβαρύνονται» και προσέθεσε:

«Τα καύσιμα επιβαρύνονται με 17 δολάρια τον τόνο για την τήρηση των λεγόμενων στρατηγικών αποθεμάτων, ποσό σαφώς μεγαλύτερο από άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Ο Οργανισμός Λιμένος Πατρών προχώρησε σε αυξήσεις του κόστους συλλογής στερεών και υγρών αποβλήτων που φτάνουν το 133%, το οποίο σημαίνει ότι σε κάποιες περιπτώσεις θα πρέπει να αυξηθεί ο ναύλος κατά 2 ευρω για να καλυφθούν οι δαπάνες αυτές.

Η άδικη αυτή αντιμετώπιση των νησιών μας και των νησιωτών μας, μας κάνει να πιστεύουμε ότι διαχρονικά οι εκάστοτε Κυβερνήσεις δεν έχουν αντιληφθεί και κατανοήσει την μεγάλη σημασία των Ακτοπλοϊκών μας συγκοινωνιών για την ανάπτυξη της χώρας μας και την προστασία των Εθνικών μας συμφερόντων. Δεν έχει γίνει κατανοητό ότι μία πιθανή υποβάθμιση των υπηρεσιών αυτών θα ήταν καταστροφική για την ανάπτυξη των νησιών μας και τον τουρισμό μας».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και στις απαιτήσεις που έχει από τις ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις:

« Η Τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει να περιορίσει τις απαιτήσεις στις αναγκαίες ή διαφορετικά να συμμετάσχει στο κόστος κάλυψης των εξόδων των δρομολογίων.Η πτώση της κίνησης έχει σαν αποτέλεσμα την ανάγκη προσαρμογής του Ακτοπλοϊκού στόλου στα νέα δεδομένα. Υπάρχουν γραμμές όπου τα πλοία εκτελούν το 50% των δρομολογίων που έχουν την δυνατότητα να εκτελούν ενώ σε άλλες η πληρότητα των πλοίων είναι εξαιρετικά χαμηλή λόγω της εκτέλεσης δρομολογίων χωρίς να υπάρχουν οι αντίστοιχες συγκοινωνιακές ανάγκες. Η αποχώρηση και η πώληση πλοίων φαίνεται επιβεβλημένη».

Όσο αφορά στα δρομολόγια δημόσιας υπηρεσίας επεσήμανε:

«Άγονα νησιά δεν υπάρχουν, υπάρχουν νησιά που εξυπηρετούνται επαρκώς και άλλα όχι υπάρχουν νησιά που ευνοούνται από την γεωγραφική τους θέση όπως οι μικρές Κυκλάδες και αλλά που είναι απομακρυσμένα από το κέντρο. Εδώ είναι απαραίτητη η Κρατική παρέμβαση, η οποία είναι αποδεκτή και από την ΕΕ, για την παροχή αποζημιώσεων (και όχι επιδοτήσεων που κακώς ονομάζονται) για την εκτέλεση των απαραίτητων δρομολογίων, γεγονός που πιθανόν να μας οδηγήσει σταδιακά στην κάλυψη των αναγκών από ελεύθερα δρομολόγια χωρίς να υπάρχει ανάγκη παροχής αποζημιώσεων.

Η πολιτική που ακολουθείται στον προσδιορισμό των αποζημιώσεων είναι απολύτως λανθασμένη. Αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι αντί να ορίσουμε τις υπηρεσίες που επιθυμούμε και βάσει αυτών να προσδιορίσουμε το ύψος των αποζημιώσεων, κάνουμε ακριβώς το αντίθετο δηλαδή προσδιορίζουμε πρώτα το ύψος των αποζημιώσεων και βάσει αυτού τις υπηρεσίες. Το αποτέλεσμα βέβαια είναι η παροχή υποβαθμισμένων υπηρεσιών και η απόσυρση ή πώληση αξιόλογων πλοίων κατάλληλων για την εξυπηρέτηση των μικρών νησιών μας» και προσέθεσε:

«Η πρόσφατη περικοπή από το Υπουργείο Οικονομικών των αποζημιώσεων για την εκτέλεση δρομολογίων δημόσιας υπηρεσίας, δεν έγινε μετά από κάποια μελέτη αλλά αυθαίρετα και επιπόλαια μπορώ να πω για ένα τόσο σοβαρό θέμα. Το αποτέλεσμα είναι η κατάργηση των ποιοτικών κριτηρίων στους διαγωνισμούς των δρομολογίων 2013 2014, δηλαδή η περαιτέρω υποβάθμιση των υπηρεσιών. Και λέω περαιτέρω γιατί ήδη παρατηρείται υποβάθμιση λόγω των χαμηλών αποζημιώσεων που ισχύουν.

Εάν στα επόμενα χρόνια αντιμετωπιστούν σοβαρά προβλήματα στην εξυπηρέτηση των μικρών νησιών μας ας μην απορήσουμε. Οι διαγωνισμοί δρομολογίων Δημόσιας Υπηρεσίας είναι διεθνείς και γνωρίζουμε το μηδενικό ενδιαφέρον για την συμμετοχή ευρωπαϊκών εταιρειών και το περιορισμένο να συμμετάσχουν Ελληνικές. Ήδη προκηρύσσονται γραμμές στις οποίες δεν συμμετέχει κανένα πλοίο».

newmoney.gr

Διαβάστε ακόμα