Συνεχίζεται η απομάκρυνση επικίνδυνων και επιβλαβών πλοίων από το λιμάνι του Πειραιά

Στo πλαίσιo της απομάκρυνσης όλων των επιβλαβών και επικίνδυνων πλοίων, τα οποία βρίσκονται στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του ΟΛΠ Α.Ε., μετά την απομάκρυνση από το κεντρικό λιμάνι των πλοίων της GA Ferries, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΛΠ Α.Ε. αποφάσισε μεταξύ άλλων:

α) Τη μετακίνηση και διάλυση των επικίνδυνων πλοίων «Σαιντ Ραφαήλ ΙΙΙ» και «Σαιντ Ραφαήλ V», μετά την αφαίρεση όλων των επιβαρυντικών για το περιβάλλον ουσιών και στοιχείων.

β) Την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού εκποίησης και απομάκρυνσης του πλοίου «Α/Κ Αρχιπέλαγος».

γ) Την κατακύρωση του διαγωνισμού για την εκποίηση και απομάκρυνση του πλοίου «Α/Ξ Αναστάσιος».

δ) Την κατακύρωση του διαγωνισμού για την εκποίηση και απομάκρυνση του πλοίου «Φ/Γ Βελισάριος».

ε) Την κατακύρωση του διαγωνισμού για την εκποίηση και απομάκρυνση του πλοίου «P/K Απόλλων» και

στ) Την επαναπροκήρυξη του πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκποίηση και απομάκρυνση του πλοίου «Ε/Γ – Ο/Γ ΤΖΕΤ ΦΕΡΡΥ 1» με μείωση 20% επί της προηγούμενης τιμής του άγονου διαγωνισμού (2.516.326,40).

ΠΗΓΗ

Διαβάστε ακόμα