Νέα πρωτοβουλία του ΗΑΤΤΑ για τη βιωσιμότητα στον τουρισμό

Μετά τον Κώδικα Πρακτικής για Βιωσιμότητα στον Τουρισμό “EOS CODE” (www.eoscode.eu), ο οποίος ολοκληρώθηκε και είναι στη διάθεση όλων των τουριστικών γραφείων μελών του ΗΑΤΤΑ, ο Σύνδεσμος συμμετέχει τώρα στο νέο Ευρωπαϊκό έργο “CSR Tour” (Corporate Social Responsibility training and certification in the Travel sector), στα πλαίσια του Προγράμματος Leonardo da Vinci 2012.

Το έργο θα έχει διάρκεια δύο χρόνων, ξεκινώντας από την 1η Νοεμβρίου 2012, και τo αντικείμενό του είναι η μεταφορά ενός καινοτόμου έργου -συγκεκριμένα του ευρέως γνωστού και αποδεκτού συστήματος εκπαίδευσης και πιστοποίησης για βιωσιμότητα στον τουρισμό Travelife- στις τέσσερεις χώρες των εταίρων του που εισάγουν τη συγκεκριμένη καινοτομία: Κροατία, Ελλάδα, Λετονία και Πολωνία.

Ήδη πριν την έγκριση του συγκεκριμένου έργου από την Ε.Ε., ο ΗΑΤΤΑ είχε συνάψει συμφωνία για την αποκλειστική προώθηση του Travelife στα ελληνικά τουριστικά γραφεία, ως το επόμενο βήμα μετά την εφαρμογή του “EOS CODE”.

Εταίροι του έργου είναι:

Ως εταίροι που εξάγουν, οι δημιουργοί του συστήματος εκπαίδευσης και πιστοποίησης Travelife:

1. ECEAT (European Centre for Eco and Agro Tourism) – Ολλανδία

2. ABTA (Association of British Travel Agencies) – Ηνωμένο Βασίλειο.

Ως εταίροι που εισάγουν, οι εθνικοί Σύνδεσμοι τουριστικών γραφείων:

3. UHPA (Association of Croatian Agencies) – Κροατία [leader του έργου]

4. ΗΑΤΤΑ (Hellenic Association of Travel & Tourist Αgencies) – Ελλάδα

5. LC (Latvijas lauku turisma asociacija “Lauku celotajs”) – Λετονία

6. PIT (Polska Izba Turystyki) – Πολωνία.

Ένας από τους βασικούς στόχους του έργου είναι να εντάξει την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στην επαγγελματική γνώση και τις δεξιότητες των υφιστάμενων και των μελλοντικών Ευρωπαίων επαγγελματιών του τουρισμού, προκειμένου να εξασφαλισθεί η περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική βιωσιμότητα της Ευρωπαϊκής τουριστικής βιομηχανίας.

Για τον λόγο αυτόν, το έργο “CSR Tour” θα υλοποιηθεί με τη συνεργασία τουριστικών γραφείων και σχολών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στον τουρισμό.

Η ολοκλήρωσή του “CSR Tour” και η υιοθέτηση του Travelife από τα ελληνικά τουριστικά γραφεία θα παράσχει σ’ αυτά σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα στη νέα εποχή που διανύει ο τουρισμός, στην οποία η βιωσιμότητα και η εταιρική κοινωνική ευθύνη είναι απαραίτητα ζητούμενα.

marinews.gr

Διαβάστε ακόμα