Ρεκόρ στις διαλύσεις πλοίων λόγω χαμηλών τιμών – ναύλων

Ενα ακόμη έτος-ρεκόρ για τον αριθμό των πλοίων που οδηγούνται σε διάλυση, αναμένεται να χαρακτηρισθεί το 2012, παρά το γεγονός ότι ακόμη τα στατιστικά στοιχεία αναφέρονται μέχρι το τέλος Οκτωβρίου.

Η κρίση που πλήττει τη ναυτιλία και έχει οδηγήσει τους ναύλους και τις αξίες των πλοίων σε πολύ χαμηλά επίπεδα, έχει καταστήσει συμφέρουσα λύση για τους πλοιοκτήτες την διάλυση. Οπως μάλιστα εκτιμούν ναυλομεσιτικοί οίκοι, και το 2013 η κατάσταση θα είναι ανάλογη.

Με τις τιμές χάλυβα να διατηρούνται ακόμη σε ικανοποιητικά επίπεδα -και να υποστηρίζονται από μία ισχυρή ζήτηση- και με τις τιμές σιδηρομεταλλεύματος να διατηρούνται σταθερές, αναμένουμε ότι η ζήτηση για διαλύσεις θα παραμείνει ισχυρή και το 2013, αναφέρει ο κ. Γιάννης Κοτζιάς του ναυλομεσιτικού οίκου Intermodal.

H αποχώρηση πολλών πλοίων από τον εν ενεργεία στόλο προκαλεί ανακούφιση στους πλοιοκτήτες που πλήττονται ήδη από την υπερπροσφορά χωρητικότητας, προσθέτει ο αναλυτής.

Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, περισσότεροι από 55 εκατ. τόνοι είχαν οδηγηθεί προς διάλυση, όταν στη διάρκεια του 2011 έφθασαν τους 44 εκατ. τόνους. Ο κ. Κοτζιάς εκτιμά ότι η μέχρι τώρα εικόνα θα διατηρηθεί για το υπόλοιπο τους έτους, το οποίο θα κλείσει με την απόσυρση περισσότερων από 1.500 πλοίων, συνολικής μεταφορικής ικανότητας άνω των 60 εκατ. τόνων.

Από τα υπάρχοντα στοιχεία προκύπτει ότι τη μερίδια του λέοντος στις διαλύσεις διεκδικεί η Ινδία με 467 πλοία (17,4 εκατ. dwt) και 4.2 εκατ. ldt. Ακολουθεί η Κίνα με 255 πλοία (11 εκατ. dwt και 2,2 εκατ. ldt) και στη συνέχεια η Τουρκία με 226 πλοία (2,1 εκατ. dwt και 0,53 εκατ. ldt), ενώ σημαντικό είναι και το μερίδιο του Μπαγκλαντές με 204 πλοία (13,8 εκατ. dwt, 2.4 εκατ. ldt). Την πεντάδα συμπληρώνει το Πακιστάν με 95 πλοία (9 εκατ. dwt, 1,4 εκατ. ldt).

Ανά τύπο πλοίων, προηγούνται τα bulkers, με 489 πλοία να έχουν διαλυθεί εντός του 2012, συνολικής μεταφορικής ικανότητας 30 εκατ. dwt, έναντι 432 μονάδων το 2011, συνολικής μεταφορικής ικανότητας 25 εκατ. dwt. Από τα στατιστικά στοιχεία παρατηρείται ότι τα bulkers που οδηγούνται σε διάλυση, είναι όλο και μεγαλύτερα σε μέγεθος και όλο και μικρότερα σε ηλικία.

Ειδικότερα, το μέσο μέγεθος του υπό διάλυση πλοίου ξηρού χύδην φορτίου ανήλθε, το 2012, στους 63.000 dwt, έναντι 57.000 dwt το 2011, ενώ η ηλικία μειώθηκε στα 28 χρόνια, όταν πέρυσι ήταν τα 31 χρόνια.

Πάντως, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η καθαρή αύξηση του στόλου για τα bulkers ήταν, στο δεκάμηνο, στα επίπεδα του 9,6%, και μπορεί να φθάσει το 11% μέχρι το τέλος του έτους. Η αύξηση του αριθμού των διαλύσεων έχει συμβάλει στο μέτρο του δυνατού στο να μην καταρρεύσει πλήρως η ναυλαγορά.

Στα δεξαμενόπλοια, στο δεκάμηνο του 2012, κατεγράφησαν 171 διαλύσεις πλοίων, συνολικής μεταφορικής ικανότητας 14 εκατ. dwt, όταν το 2011 είχαμε περισσότερα σε αριθμό πλοία (231), μικρότερης όμως μεταφορικής ικανότητας (11,8 εκατ. dwt). Και εδώ παρατηρείται αύξηση του μέσου μεγέθους του υπό διάλυση πλοίου (82.000 dwt έναντι 51.000 dwt το 2011), ενώ ο μέσος όρος ηλικίας μειώθηκε στα 26 χρόνια, από 29 χρόνια το 2011.

Στον κλάδο των δεξαμενόπλοιων, κατεγράφησαν παραδόσεις 202 νεότευκτων πλοίων (28 εκατ. dwt) το δεκάμηνο του 2012, γεγονός που οδηγεί σε μία καθαρή αύξηση του στόλου κατά 3,2%, ενώ, όπως προαναφέρθηκε, η υπό διάλυση χωρητικότητα αντιπροσωπεύει το μισό αυτής που παραδόθηκε από τα ναυπηγεία κατά το ίδιο διάστημα.

ΠΗΓΗ