Κύρωση του Πρωτοκόλλου της Διεθνούς Σύμβασης για την Καταστολή των Παράνομων Πράξεων κατά της Ασφάλειας της Ναυσιπλοΐας

1.Τη 12.07.2013, δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4169/2013 (ΦΕΚ Α΄ 162/12.07.2013) «Κύρωση του Πρωτοκόλλου του 2005 της Διεθνούς Σύμβασης του 1988 για την καταστολή των παράνομων πράξεων κατά της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας και του Πρωτοκόλλου του 2005 στο Πρωτόκολλο του 1988 για την καταστολή παράνομων πράξεων κατά της ασφάλειας των σταθερών εγκαταστάσεων στην υφαλοκρηπίδα».

2.Σημειώνεται ότι με την κύρωση των εν λόγω Πρωτοκόλλων από τη χώρα μας:

(α) Ενισχύεται η διεθνής προσπάθεια αντιμετώπισης της τρομοκρατικής απειλής.

(β) Ενισχύεται η ασφάλεια των θαλασσίων μεταφορών, για την οποία η χώρα μας, ως παγκόσμια ναυτιλιακή δύναμη, επιδεικνύει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

(γ) Ενισχύεται το κύρος της Ελλάδας, ως χώρα που είναι σταθερά προσηλωμένη στον αγώνα πάταξης της διεθνούς τρομοκρατίας και συμπληρώνεται παράλληλα το πλέγμα των σχετικών διεθνών συμβάσεων για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, που έχουν ήδη κυρωθεί από τη χώρα μας.

(δ) Νομιμοποιείται και τίθεται εντός αυστηρών πλαισίων («no consent-no boarding»), το δικαίωμα διεξαγωγής νηοψιών, στην ανοικτή θάλασσα, με σκοπό τον έλεγχο πλοίων και επιβαινόντων σε αυτά, που τυχόν εμπλέκονται σε πράξεις, οι οποίες συνιστούν τρομοκρατική απειλή, όπως αυτές ορίζονται από τα εν λόγω Πρωτόκολλα.

3.Τα Πρωτόκολλα του 2005 της Δ.Σ. SUA τέθηκαν διεθνώς σε ισχύ την 28 Ιουλίου 2010. Μέχρι σήμερα, εκτός από τη χώρα μας, το Πρωτόκολλο του 2005 της Διεθνούς Σύμβασης του 1988 για την καταστολή των παράνομων πράξεων κατά της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας έχουν κυρώσει 23 Κράτη-Μέλη του ΙΜΟ (30,49% της παγκόσμιας χωρητικότητας), ενώ το Πρωτόκολλο του 2005 στο Πρωτόκολλο του 1988 για την καταστολή των παράνομων πράξεων κατά της ασφάλειας των σταθερών εγκαταστάσεων στην υφαλοκρηπίδα, έχουν κυρώσει 19 Κράτη-Μέλη του ΙΜΟ (29,75% της παγκόσμιας χωρητικότητας).

Διαβάστε ακόμα