Ο ΣΕΕΝ κατά Λιμενικού Ταμείου Άνδρου – Τήνου

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Επιβατηγών Πλοίων φέρεται κατά του Λιμενικού Ταμείου Άνδρου-Τήνου καταλογίζοντάς του λάθη στον υπολογισμό είσπραξης των λιμενικών τελών, με αποτέλεσμα να υπάρχει σήμερα απαίτηση πολλών χιλιάδων ευρώ από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Η σχετική ανακοίνωση του ΣΕΕΝ έχει ως εξής:

“Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Επιβατηγών Πλοίων καταδικάζει τη συνεχιζόμενη αναλγησία του Λ.Τ. Άνδρου – Τήνου, το οποίο δια τρόπο παράνομο και καταχρηστικό αξιώνει από ακτοπλοϊκές εταιρείες που προσόρμιζαν στα λιμάνια αρμοδιότητάς του να καλύψουν οικονομική «τρύπα» εννέα ετών λόγω δικού του λάθους!

Παρά τις διαμαρτυρίες του Συνδέσμου μας αλλά και μεμονωμένων εταιρειών, το Λ.Τ. εξακολουθεί να διεκδικεί την κάλυψη των δικών του –κατά δήλωσή του – λαθών στον υπολογισμό είσπραξης λιμενικών τελών από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, επιβαρύνοντάς τις με ένα υπέρογκο κόστος.

Εάν τυχόν υφίσταται σφάλμα κατά τον υπολογισμό των τελών προσόρμισης, τούτο αποτελεί αποκλειστική παράλειψη του Λ.Τ. και δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα των χρηστών του λιμένα, οι οποίοι δεδομένου ότι η εν λόγω πρακτική είχε ακολουθηθεί ανελλιπώς από το 2004 χωρίς ποτέ την παραμικρή επιφύλαξη, αιφνιδίως πληροφορούνται τώρα ότι δήθεν οφείλουν πολλές χιλιάδες ευρώ, ενώ καλόπιστα θεωρούσαν ότι καμία περαιτέρω υποχρέωση είχαν.

Παρακαλείται επομένως ο αρμόδιος Γενικός Γραμματέας Λιμένων του ΥΝΑ όπως παρέμβει για την εξωδικαστική διευθέτηση του ζητήματος, έτσι ώστε να μην πληγούν περαιτέρω οι ήδη πληγείσες αρχές της καλής πίστης και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του πολίτη προς τη διοίκηση. Ιδιαίτερα, την δεδομένη χρονική περίοδο που η ακτοπλοϊκή δραστηριότητα βρίσκεται σε οικονομική δυσχέρεια.

Με την ευκαιρία θέλουμε να τονίσουμε για μια ακόμα φορά ότι τα Λιμενικά Τέλη τα οποία επιβαρύνουν αποκλειστικά τους επιβάτες δεν επενδύονται προς όφελός τους σε κανένα νησιωτικό λιμάνι της χώρας, άρα δεν είναι ανταποδοτικά και κακώς εισπράττονται. Πιστεύουμε ότι ο ΥΝΑ πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλίες για την κατάργησή τους , γεγονός που θα έχει σαν αποτέλεσμα και την άμεση μείωση των τιμών των εισιτηρίων.

portnet.gr

Διαβάστε ακόμα