Η τουρκική Βουλή για τις έρευνες πετρελαίου

Η επιτροπή Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης ενέκρινε το Σχέδιο Νόμου παραχώρησης ερευνών και εξιοποίησης κοιτασμάτων υδρογονανθράκων.

Σύμφωνα με το σχέδιο που προβλέπει τον διαχωρισμό της Τουρκίας σε δυο πετρελαϊκές περιοχές, χερσαία και θαλάσσια, αντί των 18 περιοχών στις οποίες ήταν διαιρεμένη παλαιότερα και θα γίνει η καταβολή στο κράτος του ενός όγδοου του πετρελαίου που θα παράγεται.

Η Γενική Διεύθυνση Πετρελαϊκών Υποθέσεων (PİGM) θα χορηγεί άδεια για έρευνα πετρελαίου εντός 60 ημερών αν κρίνει κατάλληλο το σχετικό αίτημα.

Οι πληροφορίες που θα προκύψουν από τις έρευνες θα παραμένουν μυστικές για 8 χρόνια.Ο κάτοχος του δικαιώματος πετρελαίου θα κατασκευάζει εγκαταστάσεις και θα χρησιμοποιεί εξοπλισμό που δεν θα δυσχεραίνει την ζωή των κατοίκων της περιοχής, δεν θα καταστρέφει την φύση και δεν θα βλάπτει το περιβάλλον.

Το νομοσχέδιο ευθυγραμμίζει τα όρια και το μέγεθος των αδειών ερευνών με το παγκοσμίως αποδεκτό σύστημα γεωγραφικού καννάβου. Οι άδειες ερευνών θα έχουν ισχύ πέντε χρόνια στη ξηρά και οκτώ χρόνια στις θάλασσες.

Ο αιτών θα καταβάλλει ως εγγύηση το 2% του ποσού της επένδυσης του κατά την καταβολή του αιτήματος για χορήγηση άδειας ερευνών και για την παράταση της άδειας. Το ποσοστό αυτό για τις άδειες θαλάσσιων ερευνών θα είναι 1%.

Οι ξένοι κάτοχοι δικαιώματος πετρελαίου θα μπορούν να κάνουν έρευνες και να παράγουν πετρέλαιο στα τουρκικά χωρικά ύδατα. Θα μπορούν να γίνονται έρευνες και διαχείριση του πετρελαίου σε δασικές περιοχές και περιοχές εντός εθνικών πάρκων για τα οποία έχουν χορηγηθεί άδειες.

Τα πεδία των οποίων έχει λήξει το δικαίωμα διαχείρισης, θα βγαίνουν σε δημοπρασία για την χορήγηση νέας άδειας με την έγκριση του υπουργού. Το Σχέδιο Νόμου προβλέπει επίσης την μετάβαση σε ένα σύστημα που θα λαμβάνει ως βάση τις τιμές της αγοράς αντί της τιμής ανά πετρελαιοπηγή.

Σύμφωνα λοιπόν με αυτό, αυτοί που διεξάγουν έρευνες πετρελαίου ή διαχειρίζονται πετρελαιοπηγές, θα καταβάλλουν στο κράτος το ένα όγδοο του πετρελαίου που παράγουν. Βαριές χρηματικές ποινές προβλέπονται στο Σχέδιο Νόμου για όσους δεν τηρούν τους όρους και δημιουργούν επικίνδυνες καταστάσεις.

Με πρόστιμο 500.000 τουρκικές λίρες θα τιμωρούνται όσοι προκαλούν ανεπανόρθωτη βλάβη, με 350.000 τουρκικές λίρες όσοι προβαίνουν σε επικίνδυνες ενέργειες κατά την επεξεργασία του πετρελαίου και 50.000 τουρκικές λίρες για κάθε μέρα μετά την λήξη της διορίας που θα δοθεί για την λήψη μέτρων.

Το Σχέδιο Νόμου θέτει υπό προστασία τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των αδειών έρευνας και διαχείρισης που έχουν χορηγηθεί παλαιότερα.

defencenet.gr

Διαβάστε ακόμα